Hoppa till innehållet
Social innovation för hållbar utveckling ny

Forskningsantologi om social innovation

Publicerad: 12 februari 2020

Forskningsantologin "Social innovation för hållbar utveckling" ger en aktuell bild av forskningen om social innovation i Sverige i relation till hållbar utveckling och Agenda 2030. Medverkande kapitelförfattare är forskare från olika lärosäten och discipliner, samt andra samhällsaktörer.

Brännande samhällsutmaningar i form av bland annat segregation, ohälsa och ekologisk obalans skapar efterfrågan på nytänkande lösningar som inte bara följer en ekonomisk logik utan också är socialt och miljömässigt hållbara.

I antologin presenteras aktuell svensk forskning om social innovation för hållbar utveckling, med koppling till Agenda 2030. Forskare från olika discipliner och lärosäten belyser detta i förhållande till exempelvis stadsutveckling, arbetslivsinkludering, naturbaserad rehabilitering och skola. Hybridorganisering, samverkan mellan olika aktörer och en ny samhällsekonomisk styrning tas också upp.

Tillsammans ger antologins kapitel en bild av det växande forskningsfältet social innovation, med tillämpning mot hållbar utveckling. Därmed diskuteras potentialen i att sammanföra dessa perspektiv för att stärka bidragen till vetenskaplig och praktisk utveckling.

Antologin riktar sig till forskare, studenter och praktiker inom innovationsområdet, exempelvis innovatörer, innovationsfrämjare, politiker och tjänstepersoner, samt andra intresserade.

Antologin utges våren 2022 av Studentlitteratur i samarbete med Mötesplats Social Innovation.

Referens

Bonnedahl, K. J., Egan Sjölander, A., Lindberg, M. (red.) (2022). Social innovation för hållbar utveckling. Lund: Studentlitteratur.

Redaktörer

Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet

Karl Johan Bonnedahl, Umeå universitet 

Annika Egan Sjölander, Umeå universitet

Taggar