Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Innovativ inkludering i ideella sektorns arbetsliv

Publicerad: 13 juni 2019

Detta forskningsprojekt syftar till att öka kunskapen om ideella organisationers insatser för ett inkluderande arbetsliv, i form av sociala innovationer. Det handlar om nytänkande verksamheter som skapar arbetstillfällen och förbättrar arbetsvillkoren för underrepresenterade och missgynnade grupper i arbetslivet.

Info

Sveriges 250 000 ideella organisationer har nästan 200 000 anställda och 4 miljoner frivilligarbetare. Den vetenskapliga kunskapen om den ideella sektorns arbetsliv är dock begränsad. En aktuell fråga är hur ideella organisationer utformar och driver innovativa insatser för att inkludera missgynnade och underrepresenterade grupper i arbetslivet. Det kan handla om verksamheter eller projekt som erbjuder anställning, praktik, arbetsträning, frivilligarbete eller annat. Projektet syftar till att öka kunskapen om såana insatser, i termer av sociala innovationer.

Exempel

Projektet har inletts med en inventering av innovativa insatser för arbetslivsinkludering i Sveriges ideella organisationer. Här beskrivs några av de cirka 60 exempel som hittills identifierats:

Blixtjobb – en verksamhet som erbjuder tjänster inom administration, hantverk, transport m.m. och som skapar arbetstillfällen för människor i utsatta livssituationer såsom missbruksproblematik.

Fritidsbanken - ett bibliotek med kostnadsfri utlåning av sport- och fritidsprylar och som erbjuder arbetsträning för långtidssjukskrivna personer.

Matmissionen – en matbutik med reducerade matpriser för människor i ekonomiskt utsatta livssituationer, som samtidigt bidrar till minskat matsvinn och erbjuder praktik och arbetsträning inom livsmedelshantering, försäljning m.m.

Röda Korset Second Hand – en nationell butikskedja med second hand-varor som bidrar till hållbar konsumtion och som erbjuder arbetstillfällen för långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna.

St Mary - en verksamhet för praktik och arbetsträning för människor som står långt från arbetsmarknaden, inom ramen för Svenska kyrkans diakonala verksamheter.

Universell utformning av arbetsplatser - en modell för att utforma arbetsplatser så att de fungerar för alla människor, oavsett funktionsnedsättning, ohälsa eller språkkunskaper.

Forskarteam

Projektet genomförs i samarbete mellan Luleå tekniska universitet, Ersta Sköndal Bräcke högskola, Uppsala universitet, Svenska kyrkans forskningsenhet och Ideell Arena, med finansiering från Forte. Forskarteamet består av:

Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet (projektledare)

Cecilia Nahnfeldt, Uppsala universitet och Svenska kyrkans forskningsenhet

Johan Hvenmark, Ersta Sköndal Bräcke högskola

Taggar