Räddningen för gruvarbetare
Ny skyddskammare för djupa gruvor framtagen vid Luleå tekniska universitet

Räddar liv i djupa gruvor

Publicerad: 1 september 2014

En ny typ av skyddskammare, för gruvarbetare i djup gruvor har tagits fram vid Luleå tekniska universitet. Konceptet är så pass nydanande, att det bedöms bli verklighet för den globala gruvindustrin. Upphovsmännen: tio studenter som läser teknisk design.

Många minns säkert nyhetsrapporteringarna från den kollapsade San Joségruvan i Chile för fyra år sedan. I två månader var 33 gruvarbetare instängda 700 meter under jord innan de kunde räddas en efter en, en process som bara den tog mer än ett dygn. Det är den gruvolyckan och liknande som har varit utgångspunkten för studenterna vid Luleå tekniska universitet när de tagit fram en ny typ av skyddskammare.

Dessutom beräknas gruvorna i Europa bli betydligt djupare i framtiden, ner till 3 000 meter, för att vi ska få tillgång till de mineraler som finns, något som ökar behovet av teknisk lösning för gruvarbetarnas säkerhet.

– Bara under tiden som vi höll på med vårt projekt inträffade två allvarliga gruvolyckor i världen med instängda gruvarbetare i Turkiet och Sydafrika. Det bekräftade ytterligare behovet av vår skyddskammare, säger Therese Persson, student på teknisk design vid Luleå tekniska universitet.

Vinnande koncept

I djupa gruvor är det ofta höga temperaturer. Räddningsarbetet är komplicerat och kan ta lång tid. I den nya skyddskammaren ska gruvarbetare klara sig upp till fem veckor. De två nya bärande idéerna, är dels att skyddskammaren är mobil och kan flyttas till just de områden i gruvan där säkerhetsbehovet är störst, dels att den har en vagn med tillgång till vatten, syrgas och batterier.

– Dessutom har vi utgått från tanken att själva utformningen av miljön inne i skyddsvagnen är viktig med ljussättning, färgval och placering av sängplatser och sittplatser.

Studentprojektet har skett i samarbete med Aachen University i Tyskland. Projektet ingår i europeiska forskningsprojektet I2Mine, med en total budget på 250 miljoner.

– Jag är övertygad om att delar av våra studenters koncept för skyddskammare, kommer att tillverkas för den globala gruvindustrin. De två bärande idéerna, är så pass bra, säger Jan Johansson, professor vid Luleå tekniska universitet.

Dennis Pettersson

Dennis Pettersson, Ämnesföreträdare

Organisation: Industriell design
Jan Johansson

Jan Johansson, Professor

Telefon: 0920-491412
Organisation: Arbetsvetenskap, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle