Hoppa till innehållet

Teknik skapar möjligheter för de med funktionsnedsättning

Publicerad: 5 oktober 2017

Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) kan både vara en möjlighet och en begränsning för människor med funktionsnedsättningar. I en ny avhandling vid Luleå tekniska universitet beskrivs relationen mellan IKT, samhället och funktionsnedsattas livssituation.

– I mötet med andra människor och teknologin har du som lever med funktionsnedsättning möjlighet att påverka ditt liv, samtidigt som mötet även kan leda till begränsningar, säger Rebecka Näslund som disputerat med sin avhandling vid Luleå tekniska universitet.

Studier gjorda i Sverige och Oman

Rebecka Näslund har undersökt relationen mellan informations- och kommunikationsteknologi och hur personer med funktionsnedsättningarna agerar och tar plats i samhället. I olika delstudier har hon gjort intervjuer med barn och unga i Norrbotten och i huvudstadsregionen Muskat i Sultanatet av Oman. Målet har varit att skapa kunskap om hur människor med funktionsnedsättning upplever aktörsskap, IKT, och funktionsnedsättningar i sina vardagsliv.

I båda länderna återfinns en mängd förståelser. De Rebecka Näslund har intervjuat beskriver antingen att det är deras kropp som gör dem begränsade, eller användandet av dator eller andra hjälpmedel. Under en intervju i Oman kom det fram att en lärare ansåg att punktskrivare som används av elever med synnedsättning störde undervisningen.

– I det fallet blev eleven både begränsad av teknologin, och av läraren. Det blev väldigt tydligt att de elever som hade personal i skolan som förstod deras livssituation, fick bättre möjligheter att genomföra sina studier, säger hon.

Resultat till nytta för samhället

Men teknologin kan också vara en möjlighet. Rebecka Näslund berättar om en ung person i Sverige som var intresserad av att bli tunnelbaneförare, men var också medveten om sin funktionsnedsättning som begränsade honom. Genom en konversation via datorn med en tunnelbaneförare fick han sitt behov av kunskap inom sitt specialområde tillgodosett.

– Teknologin tillsammans med människan han kommunicerade med möjliggjorda att han kunde göra det han ville. Funktionsnedsättning handlar dels om en fysisk kropp, men också om tillgång och användning av teknologier, och hur människor utanför kroppen möter mig och gör att jag kan agera i samhället, säger hon.

Rebecka Näslund menar att det omgivande samhället påverkar den enskilda människans livssituation och hennes önskan är att avhandlingen ska komma till samhällelig nytta och påverka politiken på området.

– Det är vanligt att vi pratar om människor med funktionsnedsättningar som en grupp men det är viktigt att även utgå ifrån deras enskilda livssituation och därigenom påverka deras möjlighet till delaktighet. Jag hoppas att min forskning kan bidra till den förståelsen, avslutar hon. 

Taggar