Forskningsämnet Industriell logistik

Industriell logistik vid Luleå tekniska universitet strävar efter ett effektivt flöde; produktion, verksamhet och transport; från leverantör till kund. ”Logistics, Operations management, industrial engineering, production economics, operations research”, är internationella nyckelord för verksamheten. Logistik är ett stort "område" som delas upp i konkreta delprojekt, projekt som tar fram metoder och verktyg för att hantera varuflöden och informationsflöden i försörjningskedjor, samt även studerar hur ledning och styrning av företag i försörjningskedjor praktiskt utförs. Till projekten har funnits/finns extern finansiering från Handelsbankens forskningsstiftelse, FORMAS, Länsstyrelsen Norrbotten, Luleå Kommun, Region Västerbotten, Kolarctic.

Kontakta oss

Athanasios Migdalas, Professor

Telefon: 0920-493471
Organisation: ETSKVALO, Industriell Ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle