Hoppa till innehållet

Doktorander möts i samarbete mellan universitet

Publicerad: 4 juni 2015

25 doktorander inom industriell marknadsföring från Luleå tekniska universitet och KTH möts i ett samarbete mellan de båda lärosätena. Doktoranderna kommer från hela världen och deltar i samma forskarutbildningskurser.

– Det handlar om att föra samman två grupper av människor från två olika universitet. Som ett första steg delar vi doktorandkurser med varandra. Varje universitet ger sex kurser så det blir tolv totalt. Detta är ett försök att få två avdelningar inom industriell marknadsföring att arbeta närmare varandra. Vad som händer i framtiden, det får vi se, säger Esmail Salehi-Sangari som är professor inom industriell marknadsföring vid Kungliga tekniska högskolan och gästprofessor inom samma ämne på Luleå tekniska universitet.

Denna vecka gästas Luleå tekniska universitet av Leyland Pitt, professor vid Simon Fraser University i Canada och hedersdoktor vid LTU, för att undervisa i kurs nummer två (Crafting a Publishable Paper for Scientific Journals).

På deltagarlistan hittas Sverige, Norge, Nederländerna, Malta, Iran, Dubai, Sydafrika, Canada och USA. 16 doktorander är knutna till Luleå tekniska universitet och nio till KTH. Samtliga är i startgroparna och har inte påbörjat sina avhandlingar ännu, men när alla disputerar 2019-2020 kommer det resultera i en spännande samling av ny forskning inom industriell marknadsföring.

Esmail Salehi-Sangari och Åsa Wallström, professor och ämnesföreträdare inom industriell marknadsföring vid Luleå tekniska universitet, kommer att fungera som handledare för vissa doktorander och koordinerar också samarbetet.