Hoppa till innehållet
Maria Ek Styvén
Maria Ek Styvén, biträdande professor i industriell marknadsföring. Foto: Åsa Stubbfält Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Forskare ska undersöka ungas syn på hållbart resande

Publicerad: 28 oktober 2019

I projektet Morgondagens gröna turist ska forskare vid Luleå tekniska universitet undersöka de unga generationernas syn på miljömässigt hållbart resande och hur det påverkar vilka val de gör.

Turismen i Sverige har goda möjligheter att fortsätta växa, men möter stora utmaningar förknippade med miljömässigt hållbar utveckling. I besöksnäringen finns visioner om att Sverige ska bli världens mest hållbara destination.

– Hela besöksnäringen går ut på att man ska resa och branschen växer fortfarande. Vi kan inte förstöra naturen samtidigt som turismen är en viktig tillväxtmotor för hela Sverige. Så frågan är hur man långsiktigt kan jobba hållbart med turism och besöksnäring, säger Maria Ek Styvén, projektledare och biträdande professor i industriell marknadsföring.

Beteende och attityder
Forskarna menar att en viktig del i förändringen mot mer hållbar turism är de unga generationernas beteende och attityder. Därför ska de undersöka hur generation Y (personer födda år 1980-1994) och generation Z (personer födda år 1995-2010) ser på hållbart resande och hur det påverkar vilka val de gör.

– Väljer de att semestra i närområdet av hållbarhetsskäl? Hur ser de på att semestra i naturen jämfört med solsemester eller storstäder? De som fortfarande bor hos sina föräldrar, vilken inverkan har de på föräldrarna när det gäller val av resmål och färdsätt? Upplever de att deras syn på hållbarhetsaspekter i samband med resande är annorlunda än deras föräldrars? säger Maria Ek Styvén.

– Det finns studier som pekar på att generation Y och Z bryr sig mer om miljömässigt hållbart resande än de tidigare generationerna, men det finns också studier som pekar på att det inte är så, säger hon.

Mer kunskap krävs
I projektet ingår också att undersöka hur de unga generationerna sprider information om sitt resande, till exempel via sociala medier. Nästa steg blir att ta fram förslag på hur miljömässig hållbarhet kan kommuniceras för att nå dessa konsumenter.

– Besöksnäringen behöver arbeta med miljömässigt hållbar turism för allas gemensamma framtids skull, men det krävs också kunskap om de unga generationerna för att kunna kommunicera med dem på ett bra sätt, säger Maria Ek Styvén.

– De unga resenärerna är avgörande för turismens framtid, dels för att det finns många av dem redan nu, dels för att de val de gör kan leda till nya attityder gentemot turism i samhället och dels för att unga turister kommer att resa även fortsättningsvis, säger Maria Ek Styvén.

Tanken är att organisationer och företag inom besöksnäringen samt kommuner, regioner och skolor ska kunna ha nytta av forskningsresultaten.

Kontakt

Maria Ek Styvén

Ek Styvén, Maria - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Industriell marknadsföring, Industriell ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-491501
Rum: A246 - Luleå»

I media: