Hoppa till innehållet
Isthotellet Turism Swedish Lapland Is Snö
Bild: Mostphotos Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Forskning ger bättre koll på platsvarumärken

Publicerad: 24 februari 2016

Utländska besökare spenderar årligen närmare 97 miljarder i Sverige. Att bygga och underhålla sitt varumärke är därför viktigt för besöksnäringen. Ett verktyg som underlättar för platser, regioner och företag att förstärka sitt varumärke utvecklas nu av forskare vid Luleå tekniska universitet.

Med ökad konkurrens inom besöksnäringen följer behov av bättre metoder för platser, regioner och företag att mäta vad besökarna efterfrågar och hur det egna varumärket matchar besökarnas förväntningar. Idag saknas ett allsidigt och enkelt verktyg för att mäta detta på företags-, destinations- och regional nivå.

– Vi ska utveckla ett verktyg som kan användas på olika nivåer för att mäta regelbundet och över tid, hur besökare och även invånare på en plats eller region uppfattar varumärken och om det stämmer med en stads, ett turistföretags eller en hel regions varumärkesimage, säger Åsa Wallström, professor i industriell marknadsföring. Inom besöksnäringen finns många små företag med begränsade resurser. För dem kan verktyget bli till hjälp att mäta varumärkesimage och kännedom bland kunder och invånare på orten för att sedan kunna öka attraktiviteten i sitt varumärke.

I enkäter riktade till besökare från andra länder och till invånare, samlar forskarna in data om hur varumärken upplevs. Totalt skickas 3000 enkäter ut varav 2400 till utländska besökare. Den insamlade datan utgör underlag för utveckling av verktyget. En referensgrupp där bl.a. Stockholm Visitors Board, Swedish Lapland Visitors Board och ICEHOTEL ingår fungerar som bollplank och stöd för forskarna. Projektet leds av biträdande professor Maria Ek Styvén. I forskarteamet ingår även universitetslektor Tim Foster, universitetslektor Mana Farshid och professor Åsa Wallström. Projektet nansieras av BFUF, Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond.

Text: Åsa Svedjeholm

Kontakt

Maria Ek Styvén

Maria Ek Styvén, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-491501
Organisation: Industriell marknadsföring, Industriell ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Tim Foster

Tim Foster, Biträdande professor

Telefon: 0920-491484
Organisation: Industriell marknadsföring, Industriell ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Åsa Wallström

Åsa Wallström, Professor, Prefekt

Telefon: 0920-491444
Organisation: Industriell marknadsföring, Industriell ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle