Hoppa till innehållet
Employer branding
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Attraktiva arbetsgivare: Employer branding i handels- och besöksnäring

Publicerad: 22 augusti 2017

Att hitta, utveckla och upprätthålla rätt kompetens blir allt viktigare för företag. I projektet "Attraktiva arbetsgivare" (2017-2019) studerade forskarna hur arbetsgivare i handel och besöksnäring kan arbeta med employer branding gentemot nya och befintliga medarbetare. Handelsrådet och Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond (BFUF) finansierade projektet gemensamt.

Handels- och besöksnäringarna är två nära sammankopplade sektorer med stor betydelse för Sveriges ekonomi. Konkurrensen om de mest kompetenta medarbetarna ökar, och att hitta, utveckla och upprätthålla rätt kompetens blir allt viktigare. För att företag inom handels- och besöksnäring ska kunna rekrytera och behålla arbetskraft behöver de uppfattas som attraktiva arbetsgivare. Employer branding, där man arbetar med det som utmärker företaget som arbetsgivare, kan bidra till detta.

Syfte

Målet är att generera ny kunskap om hur arbetsgivare i handel och besöksnäring kan attrahera, behålla och skapa positiva känslor hos sina medarbetare genom att arbeta med employer branding.

Data

Både potentiella och nuvarande medarbetares uppfattningar, upplevelser och attityder till arbetsgivare kommer att studeras. Dessutom undersöks hur mötet med kunden påverkas av hur anställda känner för sin arbetsgivare. En kombination av olika metoder ska användas; både intervjuer, observationer och enkäter. Totalt sett beräknas svar från drygt 1000 personer samlas in. För att se till att resultaten kommer att vara användbara genomförs projektet i samverkan med företag från handel och besöksnäring.

Forskare

Partner och referensgrupp

Reportage, nyheter, presentationer

Publikationer