Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

EKO - Effektiv kommunikation vid kris

Publicerad: 14 december 2011

Hur ska kommunen nå så många som möljligt, så fort som möjligt, om kranvattnet blir odrickbart? Målet med projektet "Effektiv kommunikation vid kris: Från kris till kontroll" (EKO), som pågick 2011-2013, är att utveckla en tjänstedemonstrator för effektiv och samordnad kommunikation vid krissituationer.

Hantering av kriser i dricksvattenförsörjningen har blivit en högaktuell fråga för landets kommuner. Den här typen av kriser påverkar många människor, ofta under en lång tid, och en effektiv kommunikation är därför avgörande för att begränsa effekterna av krisen. Flera aktörer är inblandade och många olika kanaler ska samordnas när det gäller kriskommunikation. Dessutom har medborgarna idag, via sociala media, en aktiv roll i spridningen av information. En utmaning för kommuner är således att kontrollera och samordna den externa och interna information som sprids i samband med en kris.

Syftet med projekt EKO är att ta fram en tjänstedemonstrator som beskriver hur kommuners interna och externa kriskommunikation kan effektiviseras och samordnas så att så många personer som möjligt snabbt kan informeras via olika kanaler för att minska effekterna av krisen. Tjänstedemonstratorn kommer att baseras på standardmjukvara. Genom att använda befintliga system och program kan lösningen göras på ett för behovsägarna (och därmed även skattebetalarna) kostnadseffektivt sätt.

Projektet kommer att beskriva medborgares och kommunanställdas behov, beteenden och attityder i förhållande till kriskommunikation, samt ge förslag på hur olika målgrupper ska bemötas. Projektet utgår från en kris i dricksvattensförsörjningen, men den potentiella lösningen bör även kunna appliceras på andra krissituationer. EKO delfinansieras av VINNOVA och genomförs i samverkan mellan behovsägare (Stockholms stad, Skellefteå kommun, Östersunds kommun, Västerbottens läns landsting och Livsmedelsverket), forskare (industriell marknadsföring och e-handel vid Luleå tekniska universitet, industriell marknadsföring vid Kungliga tekniska högskolan) samt tjänsteutvecklare (Microsoft).