MeMo

Publicerad: 27 mars 2009

I projektet MeMo, som pågick 2008-2010, studerades affärsmodeller för mobila tjänster. En meta-affärsmodell och ett coachande verktyg för affärsmodellsutveckling togs fram.

MeMo - Meta-affärsmodell för mobila tjänster

Syftet med detta projekt är att identifiera affärsmodeller för mobila tjänster och att föreslå en meta-affärsmodell som kan tillvarata affärspotential genom samverkan mellan aktörer som tjänsteleverantörer, tjänsteförmedlare och kunder i ett större nätverk. 

I projektet samverkar forskare från fem forskningsområden (industriell marknadsföring, e-handel, redovisning & styrning, informatik, och industriell organisation) vid Luleå tekniska universitet (LTU) för att från sina respektive angreppsvinklar:

  • Identifiera och beskriva affärsmodeller för mobila tjänster.
  • Föreslå en meta-affärsmodell för att möjliggöra effektiva framtida affärer för mobila tjänsteleverantörer.
  • Samla insamlade erfarenheter i ett white paper som kan användas som stöd för utveckling av framgångsrika affärsmodeller för de deltagande företagen.
  • Synliggöra vetenskapliga resultat i publikationer och presentationer.

MeMo-projektet är finansierat av VINNOVA och genomförs i samarbete mellan LTU och TeliaSonera och ett antal av dess nuvarande och framtida tjänsteleverantörer. Genom Centrum för Distansöverbryggande Teknik (CDT) vid LTU och dess Living Lab-nätverk, når projektet ut till stora grupper av slutanvändare.

Projektet är avslutat.