VoxDuell

Publicerad: 14 april 2009

Karaoke i mobilen? Ja, inom VoxDuell-projektet, som genomfördes 2009-2010, utvecklades en prototyp av ett mobilbaserat sång- och musikspel.

Forskare från industriell marknadsföring och e-handel ingår i projektet VoxDuell tillsammans med Unimob AB, Son Of a Gun Music AB och Centrum för Distansöverbryggande Teknik (CDT) vid Luleå tekniska universitet.  Projektet syftar till att utveckla en prototyp av ett mobilbaserat musikspel som erbjuder en mobil sång- och musiktävling med olika spelvarianter för användare som vill synas eller tävla i olika former.

Projektet är finansierat av VINNOVA inom ramen för utlysningen Var Dags IT.

Projektet är avslutat.

Projektledning