Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

DIGIVÄX - Digitala strategier för tillväxt i besöksnäringen

Publicerad: 16 maj 2014

Hur kan besöksnäringen i Norrbotten arbeta med digitala kanaler för att informera, kommunicera och interagera med turister? Det ska projektet DIGIVÄX, som genomförs under 2014 - 2015, bidra med kunskap om. Projektet delfinansieras av Länsstyrelsen inom innovationsstrategin för Norrbottens län.

Besöksnäringen står för en allt större del av Sveriges ekonomi och sysselsättning. Även Norrbottens besöksnäring har noterat en rejäl ökning av turismen. Tillväxten i regionen var 74 % mellan år 2000 och 2010, och målet är nu att fördubbla näringens omsättning från 4,1 miljarder år 2010 till 8,2 miljarder år 2020 (källa: Swedish Lapland Tourism).

Den internationella konkurrensen är dock hård, och det är inte lätt att synas i mängden. Utvecklingen av digitala kanaler bidrar också till ökad konkurrens eftersom det blir allt lättare för många att komma in på marknaden via Internet. Potentiella resenärer har direkt tillgång till en mycket större mängd information, dels från turistorganisationer och privata företag, men även – och i en ökad utsträckning – från andra kunder. Inte bara har ”övertalningsmakten” över köpet förflyttats från resebyrån till andra konsumenter; förväntningarna på tillgänglighet och snabba svar har också stigit. Detta innebär allt högre krav på aktörer i besöksnäringen att kommunicera med kunderna i flera olika kanaler. Projektet DIGIVÄX vill därför ge ökade kunskaper inom besöksnäringen när det gäller hur digitala kanaler, med utgångspunkt från kundbehov, kan användas i olika faser av marknadsföringsprocessen för att informera, kommunicera och interagera med potentiella och nuvarande kunder.

Syfte och delfrågor

Det övergripande syftet med projektet är att bidra till ökad tillväxt i besöksnäringen i Norrbotten genom att utveckla kundfokuserade strategier för digitala kanaler. Detta görs genom att studera:

  1. hur besöksnäringen genom digital närvaro kan skapa ökad medvetenhet hos målgruppen om destinationer och deras erbjudanden
  2. hur besöksnäringen genom digital närvaro kan påverka målgruppens förväntningar
  3. hur besöksnäringen genom digital närvaro kan påverka målgruppens totala upplevelse (kundvärde)
  4. hur besöksnäringen genom digital närvaro kan hantera och underlätta feedback från målgruppen, samt bevaka och påverka det som skrivs om företaget på nätet (e-word-of-mouth)
  5. vilka de största hindren är för besöksnäringen när det gäller strategier för digitala kanaler

Partners

Projektet drivs av forskare vid LTU i samverkan med företag och organisationer inom besöksnäring och kommunikation.

Reportage, nyheter, presentationer

Publikationer

  • Ek Styvén, M., Farshid, M., & Engström, A. (2015). Difficult Destinations: Attracting People and Organizations to Peripheral Places. Special Session, Academy of Marketing Science Annual Conference, Denver, Colorado, USA, May 12-14 2015.
  • Ek Styvén, M., Wallström, Å., Engström, A. & Farshid, M. (2015). Northern lights and darkness: Benefits and barriers for e-tourism in Swedish Lapland. Extended abstract, 5th EIASM International Conference on Tourism Management and Related Issues, Kos, Greece, October 8-9 2015.
  • Ek Styvén, M. & Strandberg, C. (2017). From Santa Claus to Yodeling: International tourists’ brand associations of Swedish Lapland. Extended abstract, 12th Global Brand Conference, Kalmar, Sweden, April 26–28 2017.
  • Ek Styvén, M. & Wallström, Å. (2019). Benefits and barriers for the use of digital channels among small tourism companies. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, Vol. 19 Issue 1, pp. 27-46.