Hoppa till innehållet
shutterstock_37955968.jpg
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Morgondagens turist - Hur ska besöksnäringen bemöta e-generationen?

Publicerad: 21 maj 2014

Den teknikvana e-generationen är redan här – men dessa unga människor utgör också framtidens turister. Projektet ”Morgondagens turist”, som pågick 2014 – 2016, syftade till att förbereda besöksnäringen inför mötet med e-generationen. Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond (BFUF) var finansiär.

Informations- och kommunikationsteknik har skapat helt nya förutsättningar för besöksnäringen. Idag handlar det allt mer om tvåvägskommunikation och interaktivitet vilket ställer företag inför nya utmaningar. Det gäller att ha kunskaper för att möta kundernas ökade krav på tillgänglighet och snabba svar, och dessutom att i allt högre utsträckning skapa relationer med kunder via digitala kanaler istället för genom det traditionella fysiska mötet. Särskilt viktigt är detta när det gäller den yngre generationen av Internetanvändare – ”e-generationen”. De är ständigt uppkopplade, lever en stor del av sitt sociala liv online och är den första riktigt globala generationen – unga människor som är nyfikna, välutbildade och som börjar resandet framför datorn, är uppkopplade under resan och även kommunicerar efteråt.

Företag måste möta turister som söker information på traditionellt vis samtidigt som en anpassning till e-generationens användarbeteende måste ske. Att skaffa den kompetens som krävs för att bemöta krav och förväntningar på digital närvaro är en stor utmaning för företag i besöksnäringen, samtidigt som sådan kompetens kan ge en stark konkurrensfördel. Forskare har börjat studera området men utvecklingen går snabbt och det behövs mer forskning inom såväl turism och digitala kanaler generellt, som när det gäller e-generationen specifikt.  I en studie från 2013 understryks att det är nödvändigt med forskning om e-generationens beteenden, behov, krav och förväntningar, så att besöksnäringen kan utveckla sina marknadsföringsstrategier därefter.

Syfte och delfrågor

Projektets övergripande syfte är att bidra till att stärka attraktionskraften i besöksnäringen genom att förbereda destinationer och företag inför mötet med e-generationen. Detta uppnås genom att utveckla kunskaper hos besöksnäringens aktörer avseende:

  • vilka förväntningar och krav e-generationen har på turistföretagens digitala närvaro
  • hur e-generationen får kännedom om destinationer och deras erbjudanden
  • hur e-generationen samlar och sprider information om destinationer och deras erbjudanden på nätet (e-word-of-mouth
  • vilken betydelse turistföretagens digitala närvaro har för e-generationens totala upplevelse av destinationer och deras erbjudanden (upplevt kundvärde)

Forskare

Referensgrupp

Reportage, nyheter, presentationer

Publikationer

Slutrapport