Hoppa till innehållet

Lyckat Forskarforum på Luleå tekniska universitet

Publicerad: 23 oktober 2017

Digitalisering ur ett regionalt perspektiv var temat för årets Forskarforum som hölls på Luleå tekniska universitet den 18 oktober. Arrangemanget lockade ett sextiotal forskare och regionala utvecklare från hela Sverige.

– Forskarforum blev väldigt lyckat och vi diskuterade allt från teori till praktiska arbetssätt. Det är ett viktigt forum för att få igång utbyten och uppslag till både forskningsfrågor och utvecklingsarbete. Vi står idag i en situation där vi undersöker hur digitaliseringen kan vara en språngbräda till att utveckla smarta regioner. Forskarna som föreläste under dagen gav intressata uppslag på hur tekniken kan bidra till en ökad samhällsservice för medborgarna, säger Daniel Örtqvist, professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet. 

Viktiga pusselbitar för regional utveckling

Vinit Parida och David Rönnberg Sjödin, forskare i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet föreläste om utveckling där företagen idag pratar mindre om teknik, och mer om innovation och de nya affärsmodeller som digitalisering kan möjliggöra. Vinit Parida menar att den svenska industrin generellt ligger långt fram när det kommer till att dra nytta av de digitala möjligheterna, men företagen behöver utveckla nya affärsmodeller.

– Regionala aktörer har en viktig roll att spela genom att driva policyförändringar och ta fram incitament för företagen. Vi har några framgångsrika exempel, men vi behöver se fler av dem, säger han.

En annan viktig pusselbit för den regionala utvecklingen handlar om besöksnäringen, en bransch som är beroende av en aktiv närvaro i de digitala kanalerna.

– E-generationen reser mer än tidigare generationer, de litar på teknik och de delar sina upplevelser. Vi ser ett behov av kompetensutveckling då bara hälften av de företag som vi har studerat har någon som ansvarar för närvaron på internet, säger Åsa Wallström, professor i industriell marknadsföring vid Luleå tekniska universitet.

Kontakt

Daniel Örtqvist

Örtqvist, Daniel - Professor, Huvudutbildningsledare

Organisation: Entreprenörskap och innovation, Industriell ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-492282