Håkan Perzon
Håkan Perzon, universitetslektor vid Luleå tekniska universitet. Foto: Lars Andersson

Hållbara utmaningar i nytt studentprojekt

Publicerad: 31 oktober 2014

Till veckan startar civilekonomstudenterna på universitetet ett nytt affärsutvecklingsprojekt i samarbete med Bodens kommun. Temat är Urban Mining vilket innebär att studenterna ska utveckla affärsplaner där de utnyttjar den utveckling som sker och som planeras i Boden avseende hållbarhet och hur restprodukter kan tas tillvara och utnyttjas.

Det kan handla om allt ifrån sopornas återvinning till hur bieffekterna av restprodukthanteringen ska hanteras på bästa möjliga sätt. Kort sagt, vilka affärsmöjligheter det går att finna, säger Håkan Perzon, universitetslektor och lärare i marknadsföring och affärsstrategi vid Luleå tekniska universitet.
Syftet med integrationskursen, som innebär att studenternas tvingas att integrera allt de tidigare lärt sig inom flera ämnen, är att träna studenterna inför deras fortsatta studier.

– Det är också en bra övning inför framtida anställningar där det är sannolikt att de kommer att få jobba i större projektarbeten, berättar Håkan Perzon.


Flera affärsplaner har förverkligats

Sedan tidigare har en rad liknande integrationskurser genomförts i universitetets regi och exempel på affärsplaner som burit frukt är bland annat Northland Resources personalmatsal i Kauinsvaara och en översyn av Sorsele kommuns vinteraktiviteter i samarbete med det lokala näringslivet.
Håkan Perzon hoppas att även Bodens kommun kommer att kunna dra nytta av studenternas hårda arbete.


– Genom åren har vi sett en rad begåvade affärsplaner som lett till någon form av förverkligande och vi hoppas självklart att så blir fallet även i vårt arbete med Bodens kommun.


20 000 arbetade timmar


Med start den 3 november kommer de ca 100 studenterna att arbeta upp till 200 timmar per person med projektet. Det innebär en sammantagen arbetsinsats på inte mindre än 20 000 mantimmar. Arbetstid som studenterna själva disponerar över.


– Vi överlåter en hel del av kontrollen till studenterna som själva måste ta ansvar för slutprodukten. Erfarenheten av detta är studenter som vågar ta initiativ, uppvisar kreativitet och blir självständiga. Det vet från dag ett att presentationerna skall göras inför externa intressenter som med spänning ser fram emot deras affärsplaner med kopplingar till Urban Mining och kringeffekter av den strategiska satsningen i Boden, berättar Håkan Perzon.

Affärsutvecklingsprojektet avslutas i januari 2015. Under samma månad kommer de cirka 100 studenterna vid civilekonomprogrammet att presentera 20-talet affärsplaner på plats i Boden inför ansvariga inom kommunen och ett inbjudet näringsliv.

Kontakt

Läs fler relaterade artiklar