LTU-studenter i Iran examineras

Publicerad: 9 juli 2012

Nu har de första studentgrupperna som läst Mastersprogrammet Tourism & Hospitality Management tagit sin examen.

LTU ger internationella uppdragsutbildningar i samarbete med partneruniversitet i andra länder. En av dessa uppdragsutbildningar är Masterprogrammet Tourism & Hospitality Management vid Instroct (Institute of Training, Research and Operational Consultancy for Tourism) i Teheran, Iran.
 
– Industriell marknadsföring och e-handel har varit involverade i uppdragsutbildning sedan 1994, berättar Åsa Wallström, biträdande professor vid LTU. Uppdragsutbildningar inom områden såsom marknadsföring, elektronisk handel och turism startades i Iran men har även genomförts i andra delar av mellanöstern samt i Ghana. I dagsläget har ca 250 studenter tagit ut sin mastersexamen på våra uppdragsutbildningar runt om i världen. Några studenter som examinerats från dessa program har även fortsatt med forskarstudier och har idag disputerat vid LTU eller andra universitet i både USA och England.