LTU_Åsa_Wallström
Åsa Wallström är projektledare för Digiväx som startade i januari 2014. Foto: Lars Andersson

Nytt projekt ska stärka turistbranschen

Publicerad: 4 april 2014

Digitaliseringen ger den norrbottniska besöksnäringen ökade möjligheter att attrahera kunder men innebär samtidigt nya utmaningar och kräver resurser. Projektet Digiväx hoppas hitta en fungerande arbetsform för hur turistföretagen ska hantera dessa prövningar.

– Vårt mål är att kunna bidra till en ökad tillväxt i besöksnäringen genom att utveckla kundfokuserade strategier för de digitala kanalerna, säger Åsa Wallström, projektledare och biträdande professor vid Luleå tekniska universitet. Projektet som lanserades i januari drivs av universitetet i nära samarbete med representanter för turistnäringen i Norrbotten. Det första steget blir att undersöka vilka hinder som komplicerar entreprenörernas arbete med att nå ut till kunderna på nätet.

Saknas resurser

– De flesta i den här branschen är småföretagare och har begränsade resurser vilket försvårar deras kommunikationsmöjligheter. Det vi vill göra i det här projektet är att arbeta fram en modell för hur de kan förhålla sig till de digitala informationsvägarna i framtiden, säger Åsa Wallström som trots den allt hårdare konkurrensen ser stora framtidsmöjligheter för besöksnäringen i Norrbotten.
– Här har vi en mängd unika resmål, vi kan erbjuda naturnära upplevelser och klimatet med långa mörka vintrar i kontrast till sommarens midnattssol är en enorm konkurrensfördel, säger hon.

Makten hos konsumenten

Den nya digitaliserade tekniken har kraftigt förändrat turismen och hur vi reser. Borta är tiden när resebyråerna dikterade villkoren – i dag finns makten hos konsumenterna.
– Det har medfört att turisterna har andra krav och förväntningar än förut och utmaningen blir att hitta ett fungerande sätt att motsvara dessa förväntningar. Samtidigt måste också turistföretagen hantera det som skrivs om den egna verksamheten på nätet. Både det positiva men kanske viktigast av allt det negativa, berättar Åsa Wallström.

Projektet avslutas sommaren 2015

Med fokusgrupper samt enkäter bland näringsidkare och potentiella turister som metod planerar forskningsgruppen att kunna tillhandahålla riktlinjer för turistbranschen när arbetet avslutas sommaren 2015. Vid upptaktsträffen i mars deltog partners i projektet, som representerar flera av länets mest framstående turistföretagare.
– Det här känns riktigt bra. Jag tror att projektet kan hjälpa oss med den kunskapsinhämtning som behövs för att göra vårt arbete i de digitala kanalerna mer effektivt. Det är trots allt där våra kunder finns, säger Kent Lindvall ägare av Treehotell i Harads. Jonas Johansson, VD för Boden Turism håller med.
– Det som saknas i dag är tiden och i viss mån kunskapen för att riktigt engagera sig på nätet. Men jag tror att med hjälp av den data som kommer fram genom Digiväx så kan vi utveckla en strategi för hur vi kan gå vidare och förbättra vår kommunikation på de sociala medierna, säger han.

Digiväx finansieras av Länsstyrelsen i Norrbotten samt Luleå tekniska universitet och utvalda företag inom turism – och reklambranschen.

Foto: Lars Andersson
Digiväx. Delar av forskargruppen och projektparterna. fr v: Maria Ek Styvén (Luleå tekniska universitet), Johan Björklund (Brändögruppen konferens och turism), Åsa Wallström (Luleå tekniska universitet), Anne Engström (Luleå tekniska universitet), Lars Huring (Love at work), Annika Fredriksson (Swedish Lapland Tourism), Helene Ljungstedt (Pite Havsbad Group), Kent Lindvall (Treehotel) och Jonas Johansson (Boden Turism). Foto: Lars Andersson

Kontakt

Åsa Wallström

Wallström, Åsa - Professor, Prefekt

Organisation: Industriell marknadsföring, Industriell Ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-491444
Rum: A247 - Luleå»
Maria Ek Styvén

Ek Styvén, Maria - Professor

Organisation: Industriell marknadsföring, Industriell Ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-491501
Rum: A246 - Luleå»