Hoppa till innehållet
Anna Näppä
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Så kan besöksnäringen bli en mer attraktiv arbetsplats

Publicerad: 29 augusti 2023

För att locka till sig, behålla och utveckla de allra bästa medarbetarna måste företag ha ett attraktivt arbetsgivarvarumärke. I en ny avhandling från Luleå tekniska universitet studeras hur anställda inom besöksnäringen tolkar och medskapar arbetsgivarvarumärket. Avhandlingen innehåller även en studie av hur arbetsgivare och HR-personal i små och medelstora företag arbetar med företagets arbetsgivarvarumärke där medarbetaren sätts i fokus.

– Arbetsgivare inom besöksnäringen måste börja betrakta varandra som delar av ett ekosystem. De har ett gemensamt intresse av att göra branschens arbetsgivarvarumärke mer attraktivt, säger avhandlingens författare, Anna Näppä, inom ämnet industriell marknadsföring.

Humankapitalet är viktig i alla branscher, men i serviceindustrin är den av avgörande betydelse. Serviceindustrin är beroende av kundorienterade anställda. De är företagets ambassadörer som i sitt möte med kunden vårdar och utvecklar företagets varumärke genom att uppfylla kundens förväntningar.  Arbetsgivare inom besöksnäringen brottas med hög omsättning på arbetskraften och en negativ bild av branschen vilken har förstärkts i efterdyningarna av COVID-19 pandemin. De är därför i stort behov av ett attraktivt arbetsgivarvarumärke.

Strategi för arbetsgivarvarumärke

Det empiriska materialet består av enkäter och intervjuer med anställda inom besöksnäringen. Avhandlingen innehåller även en observationsstudie där arbetsgivare och HR-personal på små och medelstora företag inom ett antal olika branscher i Norrbottens län deltog i ett projekt med syfte att skapa en strategi för sitt företags arbetsgivarvarumärke.

De studier i avhandlingen som riktar in sig på besöksnäringen visar upp en motsägelsefull bild av den. Å ena sidan uppger många att jobbet är stimulerande och utvecklande. Det kräver stor social kompetens och förmåga till problemlösning. Å andra sidan har besöksnäringen låg status. Det finns en bild av att det är något man ägnar sig åt en tid tills man skaffar sig ett ”riktigt” jobb. 

– Man behöver utforma en gemensam och tydlig syn på vem man är om man jobbar inom besöksnäringen. Om branschen ska kunna behålla arbetskraft måste den ha ett värdeerbjudande som är bättre än idag. Man behöver svara på frågor som: Vad är vi i branschen bra på? Hur kan vi bli bättre? Vad finns det för karriär- och utvecklingsmöjligheter? Vilka möjligheter finns det till heltidsanställning? säger Anna Näppä.

Gemensamma vidareutbildningar

Det kan vara svårt för en enskild småföretagare att erbjuda exempelvis vidareutbildning. En lösning, enligt Anna Näppä, är att flera företag i branschen skapar vidareutbildningar gemensamt eller drar nytta av branschorganisationer. 

Behovet av utveckling gäller i synnerhet inom besöksnäringen.

– Branschen har stora problem med att behålla talanger. Större möjligheter till vidareutbildning skulle kunna bidra till att göra besöksnäringen till en legitim karriärväg. Det ligger dessutom i konsumentens intresse att de som arbetar i branschen har hög kompetens.

Tidigare forskning om arbetsgivarvarumärken har huvudsakligen studerat hur stora företag med omfattande finansiella resurser använder sin interna expertis för att bygga attraktiva arbetsgivarvarumärke. Anna Näppäs nyligen publicerade avhandling lägger ett större fokus på små och medelstora företag. Den skiljer sig även från tidigare forskning genom att, i stället för att enbart att studera företags HR- och varumärkesavdelningar, fokusera på hur arbetstagarna fungerar som medskapare av arbetsgivarvarumärket. Vidare tar den ut en ny riktning inom forskningsfältet genom att även studera arbetsgivarvarumärke hos en hel bransch eller näring, inte bara arbetsgivarvarumärket på enskilda företag.

 

Kontakt

Anna Näppä

Anna Näppä, Universitetslektor

Telefon: 0920-491763
Organisation: Industriell marknadsföring, Industriell ekonomi, Samverkan och innovation, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle, Verksamhetsstöd