Kaveh och Arash

Stipendium ett kvitto på betydande forskning

Publicerad: 5 november 2012

Arash Kordestani och Kaveh Peighambari, doktorander inom industriell marknadsföring vid Luleå tekniska universitet, har tillsammans tilldelats stipendier på 300 000 kr från Handelns Utvecklingsråd, HUR.

– Forskningen har strategisk betydelse för HUR och de finansierar varje år väldigt få doktorander, säger Arash Kordestani som forskar inom hållbar utveckling i leverantörskedjor och marknadsföring.

Tack vare stipendiet har doktoranderna haft möjlighet att fördjupa sin forskning. De har ufört kompletterande intervjuer och besökt konferenser och center för hållbarhet i olika delar av Europa.

Det livslånga lärandet fortsätter

Doktoranderna närmar sig nu slutet på sina studier och är hoppfulla inför framtiden.

– Lärandet upphör aldrig. Vi är glada och nöjda över att Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle vid LTU är fylld med många forskare i världsklass. Vi ser fram emot att lära oss mer från var och en av dem, avslutar Kaveh Peighambari som forskar inom hållbara inköp.