Maria Ek Styvén och Åsa Wallström med studenterna. I bakgrunden syns Mirrorcube. Foto: Maria Ek Styvén

Studenter samarbetar med Treehotel

Publicerad: 17 oktober 2012

Tolv studenter från Sverige, Finland, Slovakien, Singapore, Tyskland och Frankrike läser just nu en kurs inom tjänstemarknadsföring vid Luleå tekniska universitet där de samarbetar med Treehotel.

– Att gruppen är liten och att många nationaliteter blandas leder till intressanta diskussioner, säger Maria Ek Styvén, biträdande professor inom industriell marknadsföring och lärare på kursen.

Tillsammans med Åsa Wallström, biträdande professor inom industriell marknadsföring, lotsar Maria Ek Styvén studenterna genom området tjänstemarknadsföring – ett ämne som hon tycker är särskilt roligt. 

Studenter vid The Cabin, Treehotel.JPG
Studenter vid The Cabin, ett av de fem trädrummen. Foto: Maria Ek Styvén

Ett område med speciella egenskaper

Syftet med kursen är att studenterna ska lära sig hur tjänster konstrueras, produceras och kommuniceras – och hur detta skiljer sig mot marknadsföring av varor.

– Tjänster har särskilda egenskaper som gör att arbetet med marknadsföringen blir annorlunda. De är ogripbara, förgängliga och kan inte lagras. Produktion och konsumtion sker samtidigt. Eftersom människor utför tjänsterna kommer de att variera i kvalitet och hur de upplevs. Därför är de svåra att standardisera, prissätta och kvalitetskontrollera, förklarar Maria Ek Styvén.

Världskänt företag med alla ingredienser

Som en del i kursen gjordes nyligen ett studiebesök på välkända Treehotel i Harads, sju mil från Luleå. Besöket ligger till grund för det projektarbete som studenterna genomför i samarbete med företaget.

– Treehotel är ett intressant företag – ett fåmansbolag i lilla Harads som har blivit världskänt för sina unika trädrum på bara några år. 70 procent av gästerna är turister från andra länder. Hotellverksamhet är en tjänst med alla de särskilda egenskaper som jag tidigare nämnde, berättar Maria Ek Styvén.

Projektarbete med analys och fördjupning

Uppgiften är att först analysera hotellets målgrupp, deras tjänster, hur de har valt att positionera sig, hur deras marknadsmix ser ut och om det finns en strategi för en internationell marknad. Därefter arbetar studenterna med fördjupningar inom frågor som är särskilt viktiga för Treehotels verksamhet.

– Kursen är riktigt intressant och det är alltid roligt att få göra projekt med riktiga företag. Jag kommer definitivt ha nytta av kursen framöver. Många av sakerna som vi har lärt oss handlar om hur man ska ta hand om människor, till exempel sina medarbetare. Personligen har jag även fått en massa idéer till min D-uppsats så jag är mycket nöjd, säger Anna Näppä som studerar internationell affärsverksamhet vid LTU.

 

Treehotel kommer att närvara när studenterna presenterar sina arbeten den 31 oktober och även ta del av rapporterna.