Produktionslyftet i Övre Norrland

Produktionslyftet är en nationell satsning för att stärka konkurrenskraften hos mindre och medelstora företag i Sverige.

Forskare inom avdelningarna för arbetsvetenskap, industriell ekonomi samt produkt- och produktionsutveckling vid Luleå tekniska universitet medverkar i Produktionslyftet.

Nationell samverkan

Swerea IVF, KTH, Luleå tekniska universitet, Högskolan i Jönköping, Mälardalens högskola, Mittuniversitetet, Högskolan i Gävle, Blekninge tekniska högskola och Chalmers genomför Produktionslyftet i samverkan, och med stöd av bland andra ett antal IUC-bolag.

Produktionslyftet

Erfarenheter visar att en insiktsfull satsning på produktionsutveckling i hela företaget kan ge mycket gott resultat på kort sikt, men är ännu viktigare långsiktigt sett. Med långsiktig tillämpning av filosofier, principer och metoder i samordnade produktionssystem, läggs en grund för hållbar tillväxt och ökad sysselsättning. Produktionslyftet arbetar med fokus på företag med 30-250 anställda, för att stödja och inspirera företagen att satsa på att utveckla sin produktionsförmåga i Sverige. Härigenom är ambitionen att stödja svensk industri att nå en hållbar tillväxt.

Produktionslyftets metodik

Produktionslyftets metodik är i hög grad inspirerad av Lean, men anpassad och skapad utifrån en svensk kultur och ett svenskt förhållningssätt. Tillämpningen av Lean ser långt ifrån likadan ut runt om i världen. Vi tar vara på de styrkor vi har i Sverige, till exempel att vi är duktiga på lagarbete, att vi har en hög kompetensnivå i företagen etc. Helt enkelt en anpassning till svenska förhållanden och behov.

Finansiärer

Den pågående andra etappen av Produktionslyftet finansieras av Vinnova och KK-stiftelsen. Den föregående första etappen av Produktionslyftet finansieriades av Vinnova, KK-stiftelsen och Tillväxtverket.

Kontakta oss

Kjell Rask
Regionledare för Produktionslyftet i Övre norrland
Institutionen för ekonomi teknik och samhälle
Avdelningen för arbetsvetenskap
Industriell produktionsmiljö
kjell.rask@produktionslyftet.se, kjell.rask@ltu.se
0920-49 12 35, 070-529 51 06

Erik Vanhatalo
Ansvarig för utbildning inom Produktionslyftet i Övre norrland
Institutionen för ekonomi teknik och samhälle
Avdelningen för industirell ekonomi
Kvalitetsteknik
erik.vanhatalo@produktionslyftet.se: erik.vanhatalo@ltu.se
0920-49 17 20, 070-250 72 44

Hans Engström
Leancoach i Produktionslyftet
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Avdelningen för produkt- och produktionsutveckling
Produktionsutveckling
hans.engstrom@produktionslyftet.se, hans.engstrom@ltu.se
0920-49 12 69