Välkommen till Industriell produktionsmiljö!

Forskningsämnet Industriell produktionsmiljö (IPM) är en del av avdelningen Arbetsvetenskap. Sedan 1974 har vi bedrivit arbetsvetenskaplig forskning och utbildning inom både teknisk och samhällsvetenskaplig sektor.

Idag är IPM ca 20 anställda, varav 6 doktorander på doktorandtjänst. Dessutom är 5 adjungerade professorer och 9 doktorander med extern anställning knutna till ämnet.

Forskningen är tvärvetenskaplig med nära samarbete mellan ingenjörer och sociologer. Många forskningsprojekt bedrivs tillsammans med de andra forskningsämnena inom Avdelningen för arbetsvetenskap (Teknisk psykologi och Genus & teknik) eller med andra forskargrupper, såväl nationellt som internationellt. Några av projekten är teoretiska medan andra är mer tillämpade. Forskningen är ofta behovsmotiverad och bedrivs gärna i samverkan med aktörer i det omgivande samhället. Forskningen behandlar verksamhet i tillverkande företag, tjänsteföretag och andra organisationer och aktörer inom privat, offentlig och ideell sektor. Vi har för närvarande projekt med gruv-, bygg- och verkstadsindustri och med hälso- och sjukvård, gymnasieskola och yrkesutbildning. Vår forskning finansieras från olika statliga forskningsfonder som Vetenskapsrådet, FORTE, FORMAS, VINNOVA och ibland med delfinansiering från företag och andra organisationer. Vi har även projekt med finansiering från EU (Horizon 2020).

Forskarutbildningen har hög prioritet och hittills har Arbetsvetenskap utbildat 104 doktorer. Våra doktorander arbetar vanligen i ett eller flera av våra forskningsprojekt och skriver sina artiklar och sin avhandling som en del av detta.

Vår undervisning inom civilingenjörsprogrammet Teknisk design handlar om produktionsdesign med en arbetsvetenskaplig bas, dvs. utformning av teknik och organisation för hållbara och effektiva produktionssystem med god arbetsmiljö. Vi har också kandidat- och magister/master-program i sociologi med inriktningar som arbetsvetenskap, personalledning/HR och utredning. Vi erbjuder även uppdragsutbildningar inom flera av våra områden.

Läs mer om vår forskning

[http://www.ltu.se/research/subjects/Industriell-produktionsmiljo/Mer-om-forskning-i-industriell-produktionsmiljo-1.3561]

Avdelningen för arbetsvetenskap

[http://www.ltu.se/org/ets/Avdelningar/Arbetsvetenskap/Avdelningen-for-arbetsvetenskap-1.67069]

Kontakt

Lena Abrahamsson, Professor, Ämnesföreträdare
Telefon: 0920-492107
Organisation: Industriell produktionsmiljö, Arbetsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Sidansvarig och kontakt: Kjell Rask

Publicerad: 11 maj 2011

Uppdaterad: 3 april 2017

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017