Anställda - Kemisk teknologi

Ämnesföreträdare

Jonas Hedlund

Hedlund, Jonas - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Kemisk teknologi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492105
Rum: C166 - Luleå»

Biträdande professor

Liang Yu

Yu, Liang - Biträdande professor

Organisation: Kemisk teknologi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493002
E-post: liang.yu@ltu.se
Rum: C168 - Luleå»

Universitetslektor

Allan Holmgren

Holmgren, Allan - Universitetslektor

Organisation: Kemisk teknologi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492140
Rum: C142 - Luleå»

Forskare

Han Zhou

Zhou, Han - Forskare

Organisation: Kemisk teknologi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491375
E-post: han.zhou@ltu.se
Rum: C159 - Luleå»
Ming Zhou

Zhou, Ming - Forskare

Organisation: Kemisk teknologi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491294
Rum: C167 - Luleå»

Doktorand

Mojtaba Nobandegani

Nobandegani, Mojtaba - Doktorand

Organisation: Kemisk teknologi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Rum: C170 - Luleå»