Doktoranderna Gustavo Garcia, Wilson Aguilar, Edwin Escalera Meija tillsammans med handledarna Ragnar Tegman och Marta-Lena Antti.

Doktor från Luleå utvecklar industri i Bolivia

Publicerad: 7 juli 2014

Med var sin doktorsexamen i bagaget återvänder fyra forskarstudenter till Bolivia för att bidra till utvecklingen av storskalig industri i fattiga områden.

Bolivia har stora råmaterialtillgångar, bl. a. naturgas och lera som används för att tillverka byggmaterial i lågproducerande småföretag. Utveckling av storskalig inhemsk tillverkning, t.ex. av byggmaterial eller zeoliter som används i katalysatorer, tvättmedel m. m., ger  stabilare inkomster och tillväxt,  ett viktig mål för president Evo Morales.

 Luleåforskarna Jonas Hedlund och Johanne Mouzon, kemiteknik, Pär Weihed, malmgeologi och Marta-Lena Antti, materialteknik och adjungerade professorn Ragnar Tegman, handleder doktoranderna från Bolivia.

Forskarstudierna ingår i SIDA-finansierade forskningsprogrammet ”Non-metallic minerals and materials development”, en satsning på forskningsprojekt och utbildning av PhDs som stärker mineralforskningen och leder till utveckling i fattiga regioner.

Bekämpar fattigdom med kunskap

Doktoranderna Gustavo Garcia, Wilson Aquilar, Ariana Zeballos och Edwin Escalera Meija ska med sina nyförvärvade kunskaper om lermaterial, bidra till fattigdomsbekämpningen i hemlandet genom att utveckla den inhemska industrin.

– I Bolivia saknas möjlighet till doktorandstudier inom mineralområdet, säger Edwin Escalera Meija. I Luleå lär vi oss planera experiment och att skriva ansökningar. Vi har även tillgång till utrustning som saknas hemma och mitt universitet har även fått utrustning av SIDA. 

Att bygga upp forskningsmiljöer och säkra kompetens som kan driva teknikutveckling och sociala utvecklingsprojekt, är en viktig uppgift när de nyblivna doktorerna kommer hem igen.

– Kunskaperna ska tillämpas för att undersöka potentialen att bygga fabriker för storskalig tillverkning i små fattiga städer, säger doktoranden Gustavo Garcia.