Flygplan

Jetbränsleproduktion på universitet

Publicerad: 19 augusti 2019

Forskargruppen för Biokemisk Processteknik har beviljats 4,7 miljoner kronor från Energimyndigheten för ett projekt med titeln upGradering av Organosolv Lignin till JET BRÄNSLE (GOLdJET FUEL).

Syftet med det 2,5-åriga projektet är att utveckla en process med högt utbyte som möjliggör uppgradering av organosolvlignin från skogsrester till ett högvärdigt biobaserat jetbränsle. Projektpartner är Kemisk teknologi vid LTU, Kiram AB och RISE Processum.

Paul Christakopoulos

Christakopoulos, Paul - Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare

Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492510
Rum: C153 - Luleå»
Ulrika Rova

Rova, Ulrika - Professor

Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491315
Rum: C155 - Luleå»
Jonas Hedlund

Hedlund, Jonas - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Kemisk teknologi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492105
Rum: C166 - Luleå»

Taggar