Hoppa till innehållet
Invigning labb
Kemitekniskt labb för bioraffinering av gröna kemikalier, ett av två nyinvigda labb vid Luleå tekniska universitet. Foto: Richard Renberg Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Kemiteknisk forskning får nya labb

Publicerad: 7 oktober 2015

Två nya kemitekniska labb med toppmodern utrusning invigdes på måndagen vid Luleå tekniska universitet. Med stöd av Kempestiftelserna och universitetets egen labbfond har de två laboratorierna kunnat förverkligas. Det öppnar en ny era för forskning om nästa generations gröna kemikalier.

Vårt fokus är att utveckla nästa generations koncept för ett skogsbaserat bioraffinaderi, säger Paul Christakopoulos, professor i biokemisk processteknik vid Luleå tekniska universitet.

Ett av de nyinvigda laboratorierna är ett bioraffinaderi för gröna kemikalier från skogsråvara. Det andra är ett kärnmagnetiskt resonanslabb där bland annat struktur och dynamik på molekyler, ytegenskaper av mineraler och nanokompositer kan bestämmas.

- Det öppnar för utveckling av nya material, effektiva separationsprocesser för mineraler samt effektiva läkemedel, säger Oleg Antzutkin, professor i gränsytors kemi vid Luleå tekniska universitet.

Enligt Paul Christakopoulos är forskningsstrategin för det förstnämnda labbet att utveckla nästa generations gröna kemikalier genom att använda mer av all biomassa som kommer från den svenska skogen.

– Vi tror att för vårt universitet, för norra Sverige och norra Europa är det mycket viktigt att utveckla den här tekniken, säger han.

Ett bioraffinaderi fungerar i princip med samma logiska processer som ett oljeraffinaderi som utvecklar en rad fossila produkter. Enligt samma logik kan biomassa från skogen sönderdelas och genom att använda olika processer kan ett flertal produkter utvecklas, fler än bara biobränslen.

– Konceptet för traditionell bioraffinering är biobränslen men nu försöker vi röra oss framåt eftersom priset på bränslen är väldigt lågt, så vi måste inrikta oss på produktion av kemikalier med ett högt förädlingsvärde som kan generera helt nya produkter, säger han.

En del i utrustningen i laboratoriet är en reaktor som används till förbehandling och fraktionering av skogsbaserad biomassa. Med hjälp av en annan utrustning kan man använda den förbehandlade biomassan till att producera biobränslen som etanol, butanol och andra kemiska substanser av vilka man kan tillverka en rad olika produkter, som t ex bioplast, som kan ersätta produkter som idag görs från oljebaserad råvara.

– Vi kan säga att vi försöker utveckla ett helt nytt bioraffinaderikoncept där vi gör biokemikalier från alla fraktioner av trä, säger Paul Christakopoulos.

Kontakt

Oleg Antzutkin

Oleg Antzutkin, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-492524
Organisation: Gränsytors kemi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Kontakt

Paul Christakopoulos

Paul Christakopoulos, Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare

Telefon: 0920-492510
Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Taggar