Hoppa till innehållet
DCC_TitlePageImage
Källa: Nordnytt/SVT Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Kommunikations- och beräkningssystem - DCC

Publicerad: 17 mars 2011

Forskningen ämne fokuserar på distribuerade automationssystem, cyberfysiska system och Internet of Things, simulering av komplexa distribuerade system, agentbaserade arkitekturer och bioinspirerad kontroll i komplexa industriella infrastruktur, formell semantik av distribuerade system, trådlösa sensornätverk, formell verifiering efter modell-kontroll och automatisk test generation, mjukvara för visuell utveckling av automationssystem och resurseffektiva algoritmer och internationella standarder på detta område, såsom funktionsblock arkitektur IEC 61499, PLC språk IEC 61131-3, IEC 61850, IEC 62.424, och många fler.

Industriell informatik och Automation

Stora grundläggande forskningsområden och områden expertis omfattar:

 • Funktion blockera arkitektur IEC 61499 för distribuerade mät-och styrsystem

 • Holistic och cyber-fysiska syn på design av komplexa distribuerade automationssystem

 • Simulering av komplexa distribuerade system

 • Agent-baserade arkitekturer och bio-inspirerade kontroll i komplexa industriella infrastrukturer

 • Intelligent mekatronik

 • Formell semantik av distribuerade system

 • Embedded hårdvara / mjukvaruplattformar för intelligent distribuerad styrning

 • Networked styrsystem och trådlösa sensornätverk

 • Formell verifiering av modell-kontroll och automatisk test generation

 • Programvaruverktyg för visuell utveckling av automationssystem

Vi har tillämpat våra forskningsresultat inom följande tillämpningsområden:

 • Modulära materialhanteringssystem, särskilt Handling flygplatser Baggage Systems (BHS)

 • Energiproduktion och distribution, SmartGrid

 • Tillverkning och montering

 • Jordbruk och livsmedel

 • Bearbetning och dator numerisk styrning

 • Smarta energibesparande byggnader

 • Smart mekatroniska moduler

Pålitliga nätarkitekturer

Tyngdpunkten begreppet "Pålitlig nätverket arkitekturer" riktningen är pålitlighet av ett datasystem - en integrerad egenskap hos ett datorsystem gemensamt kännetecknas av sin tillgänglighet, tillförlitlighet, säkerhet och underhåll. Det erkänns i IKT-forskning samfundet att en utvärdering av tillförlitlighet egenskaper närvarande görs i efterhand, efter särskilda algoritmer utformas och genomförs som en programvara operativsystem ovanpå redan utplacerade nätverk arkitektur. Denna situation ledde till flera kända allvarliga olyckor där fel i datorsystemet orsakade allvarliga ekonomiska skador, och även mänskliga offer.

Vår forskning är inriktad på att skapa en systematisk ram för konstruktion av pålitliga kommunikationssystem där tillförlitlighet processerna bedöms redan på projekteringsstadiet.

För att möjliggöra en sådan ram kräver modularisering av befintliga kommunikationslösningar och identifiering av atom funktionella komponenter. Dessa komponenter bör vidare karakteriseras och klassificeras med avseende på adressering särskilda tillförlitlighet egenskaper i olika scenarier. Vi forskar om driftsäkerhetsfrågor principerna i LTE, Mesh och sensornätverk.

Pålitliga Algoritmer

Forskningen syftar till att bygga snabba och minne effektiva algoritmer och program. Våra nuvarande arbete handlar främst om hur att organisera och söka stora datamängder och objekt geometri. Framför allt har vi utformat effektiva algoritmiska lösningar för att komma åt viktig information från stora datamängder såsom numeriska karakterisering av några viktiga egenskaper hos data.

Kontakter

Gruppledare: Valerij Vyatkin

Forskningsområden:

Industriell informatik och Automation: Valeriy Vyatkin
Pålitlig Network Architecture: Evgeny Osipov
Pålitliga Algoritmer: Jingsen Chen