Hoppa till innehållet
arrowhead-puff.png
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Arrowhead

Publicerad: 8 oktober 2013

Arrowhead behandlar effektivitet och flexibilitet på global skala med hjälp av samverkande automation för fem program vertikaler. Det innebär att produktionen (tillverkning, processindustri, energi), smarta byggnader och infrastruktur, elektro-mobilitet och virtuell marknad för energi.

Vårt samhälle står inför både energi och utmaningarna konkurrenskraft. Dessa utmaningar är tätt kopplade och kräver nya dynamiska interaktioner mellan energiproducenter och energikonsumenter, mellan maskiner, mellan system, mellan människor och system, etc. Cooperative automation är nyckeln till dessa dynamiska interaktioner och aktiveras av den teknik som utvecklats kring Internet Saker och Service arkitekturer.

Syftet med Arrowhead projektet är att ta itu med de tekniska och applikativ utmaningar i samband med kooperativ automatisering:

  • Ge en teknisk ram anpassas i funktioner och prestanda
  • Föreslå lösningar för integration med befintliga system
  • Genomföra och utvärdera den kooperativa automatisering genom verkliga experiment i applikativa domäner: elektro-mobilitet, smarta byggnader, infrastruktur och smarta städer, industriproduktion, energiproduktion och energi virtuell marknad
  • Påpeka de tillgängliga innovationer tack vare nya tjänster
  • Vägen till ytterligare standardisering

Den strategi som antogs i projektet har fyra stora dimensioner:

  • En innovation som bygger på affärer och teknik gap-analys paras ihop med en marknad genomförandestrategi utifrån slutanvändarnas prioriteringar och långsiktiga strategier teknik
  • Ansökan piloter där tekniska demonstrationer i verkliga arbetsmiljöer kommer att göras
  • En teknik som gör det möjligt samarbete automation och stänga innovation kritiska tekniska brister
  • En innovation samordning metodik för komplexa innovation "orkestrering"

DCC Koncernen är inblandad i den interoperabilitetstestet mellan Arrowhead certifierade enheter.

Projektet avslutades 2017.