DrParthaRoop
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Vetenskapen av bio-remulation för körbara Organ på Chips

Publicerad: 23 januari 2017

Assoc. Prof Partha Roop

Vetenskapen av bio-remulation för körbara Organ på Chips
Sammanfattning - i stor utsträckning studerat användningen av simuleringsmodeller i biologi. Emulering används, till skillnad från simulering, när en styrenhet (t.ex. en pacemaker) för en biologisk process (hjärtat) behöver validering i realtid. Här är pacemakern kopplad i sluten slinga med en levande hjärta. Detta kan ske antingen under den kliniska fas med försökspersoner
eller djurmodeller. Vi menar att en sådan tävlan är dyrt, tidsbegränsande och har tillhörande etiska överväganden. Vi föreslår vetenskapen om remulation (omvänd emulering) som ett alternativ paradigm. Här utvecklar vi exekverbara modeller från den biologiska processen (säga hjärtats retledningssystem) som är realiserbar på en omprogrammerbara datorchip, som kallas Field Programmable Gate Array (FPGA).
En sådan `` körbar organ på Chip '' (ExOoC) ger hifi-och realtidsfunktioner som en riktig hjärta, från synvinkel pacemakern. Remulation sådan `` körbar organ på Chip '' (ExOoC) har inte bara goda möjligheter för validering och certifiering medicinteknisk produkt men kan också användas för personalisering och icke-invasiv diagnostik.
Vi har utvecklat den första high-fidelity remulation modell av hjärtledningssystemet och har använt detta för att validera en pacemaker i realtid.

kort biografi
Partha Roop är docent i datorsystemteknik vid universitetet i Auckland, Nya Zeeland. Hans forskningsintressen är: Real-Time Systems, körbar biologi, medicinsk utrustning, Industriell informatik och inbyggda system. Partha är en Associate Editor av IEEE Embedded Systems Brev och Springer / EURASIP journal på inbyggda system. Partha fick Humboldt stipendium för erfarna forskare (2009) och Mercator professur från den tyska Research Council, DFG (2016).

Kontaktuppgifter

Mobil: +64 9 923 5583

E-post: p.roop@auckland.ac.nz