Hoppa till innehållet
4.PNG
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Mot en formell modell av skyddsfunktioner energinäten

Publicerad: 24 januari 2017

D7034E Projekt i datateknik

Skydd är en viktig del av elnätet. Det skyddar människor, utrustning och egendom. Tillförlitligheten hos sådan verksamhetskritiska system är av yttersta vikt. Skyddssystem har stränga krav på tillförlitlighet, inklusive driftsäkerhet, säkerhet och aktualitet. Formella metoder för verifiering tillhandahålla sådan rigorösa tester av programvaran och ge definitiva beviset på systemegenskaperna.

I det här projektet studenten arbetade mot verifiera skyddsfunktion för kraftdistributionsnät. Detta projekt fokuserade på formella modelleringen av skyddsfunktionerna i en sluten slinga med en modell av det elektriska distributionsnätet. Detta tillvägagångssätt hoppas att vinna fördelar av formell verifiering och validering sluten slinga.

Studenten utvecklad modell sluten slinga av elnätet tillsammans med sitt skydd. Både styrenheten och distributionsnätet måste modelleras i den diskreta domänen med IEC 61499. Sedan använda automatiserat verktyg konvertera modell av ett slutet kretslopp i formell modell i SMV.

Modellering dynamisk effekt systemmodell utan att förlita sig på differentialekvationer har visat sig vara en utmaning. Följaktligen systemet betraktas som en "svart låda" och modelleras i form av observerbara beteende med topputrymme. Tillståndsvariabler representerar tillståndet i hela distributionsnätet. Tillståndsvariabler definierades i termer av tillstånd av strömtransformatorer, eftersom de avspeglar förändringar i kraftflödet i systemet.

Modellen är validerad via simulering och jämfördes med omfattande modell av nätverket i Matlab Simulink. I det fortsatta arbetet kommer modellen att användas för att formellt verifiera tillförlitlighetskraven i skyddssystemet.

3.PNG