Professor Owe Lindgren, CT-lab

Avdelningsmöte i Skellefteå för Datavetenskap

Publicerad: 5 december 2012

30 personer deltog i Datavetenskaps avdelningsmöte på Campus Skellefteå. Då flera på avdelningen inte hade besökt LTU Skellefteå tidigare fick personalen under förmiddagen samma program som teknikprogrammet från Boden som besökte Skellefteå samma dag. Mycket frågor ställdes till både studenter och personal under rundvandringen och informationspassen.

Efter friskvårdsaktiviteter på BodaBorg fortsatte avdelningsmötet med planering inför framtiden.

Avdelningen för Datavetenskap består av tre Forskningsämnen:

  • Data- och systemvetenskap
  • Distribuerade datorsystem
  • Kommunikations- och beräkningssystem

Till avdelningen tillhör även personer från:

  • LDP-Centrum - Centrum för Långsiktigt Digitalt Bevarande
  • CDT - Centrum för distansöverbryggande teknik

Avdelningschef Robert Brännström, LTU Skellefteå

Impacto
LTU-personal testar spelet ImpactO
Scenogrfi / attributmakeri
Utställning för Scenografi/attributmakeri