Hjullastare
Tekniken för fjärrstyrda hjullastare ska förbättras i nytt projekt.

Bättre effektivitet med fjärrstyrda lastfordon i gruvor

Publicerad: 22 oktober 2014

Fjärrstyrda tunga lastfordon kan göra brytningen av malm i gruvor både säkrare och mer effektiv. Nu ska forskare vid Luleå tekniska universitet utveckla tekniken inom projektet Wroomm.

Syftet med projektet Wroomm, Wireless and remote operation of mobile machines, är att utveckla konceptlösningar för fjärrstyrd lastning i gruvor med stora hjullastare som tillverkas i stora volymer och fjärrövervakning av sådana maskiner. Målet är att brytning av malm ska bli såväl snabbare som mer effektiv. Med hjälp av fjärrstyrda hjullastare kan lastning påbörjas direkt efter sprängning. Man behöver alltså inte vänta på att gruvorterna ska ventileras för att personal ska kunna arbeta under jord.

– Det har varit svårt att åstadkomma effektivitet vid fjärrstyrning, berättar Ulf Bodin, projektledare och universitetslektor inom kommunikations- och beräkningssystem.

– Fyllnadsgraden av skopor blir helt enkelt sämre vid fjärrstyrning vilket är ett problem i en verksamhet som är starkt beroende av hög produktion i ton per timme.

Tio miljoner kronor under tre år

I förlängningen är förhoppningen att Wroomms resultat också kan användas för att utveckla fjärrstyrning av hjullastare i andra sammanhang. Tanken är att projektet ska bidra med lösningar för den svenska processindustrin och dess leverantörer genom att utveckla kunskap som leder till nya innovationer inom området processindustriell IT.

Projektet Wroomm har fått fem miljoner kronor i anslag från Vinnova. Därutöver bidrar de övriga projektdeltagarna, Boliden, Volvo CE, ABB, Oryx och SICS, med ytterligare fem miljoner kronor. Projektet ska pågå i tre år. 

Kontakt

Ulf Bodin

Bodin, Ulf - Biträdande professor

Organisation: Cyberfysiska system, EISLAB, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0920-493036