Kvalitetsteknik gruppbild

Forskning i kvalitetsteknik

Forskningen i kvalitetsteknik är inriktad mot såväl kvantitativa arbetssätt och verktyg som försöksplanering, spårbarhet, tidsserieanalys och systemtillförlitlighet som mer kvalitativa delar av kvalitetsutveckling, som ledarskap, lärande och införandefrågor. Vår forskning utgår från industrin och andra organisationers behov och i nära samarbete med samhällets olika aktörer.

Nyheter»

DEPICT LAB – Teknik på människans villkor

Foto: Johan Baggström
Professor Bjarne Bergquist

Bjarne Bergquist

Professor, Ämnesföreträdare
Luleå tekniska universitet
ETSKVALO
Industriell Ekonomi
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
0920-492137