Kvalitetsteknik gruppbild
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Forskning i kvalitetsteknik

Begreppet ”kvalitet” handlar om kundtillfredställelse. När vi säger att något har en hög kvalitet menar vi att det vi pratar om, en handling, en vara eller en tjänst har visat sig klara av det vi hade förväntat oss och kanske mer därtill.

I vår forskning arbetar vi just nu mycket med de metoder och arbetssätt som leder till högre kvalitet, dvs bättre måluppfyllnad, nöjdare kunder och bättre förutsättningar för att bedriva en verksamhet på ett sätt som är uthålligt, ekonomiskt, ekologiskt och etiskt.

Forskningen i kvalitetsteknik är inriktad mot såväl kvantitativa arbetssätt och verktyg som försöksplanering, spårbarhet, tidsserieanalys och systemtillförlitlighet som mer kvalitativa delar av kvalitetsutveckling, som ledarskap, lärande och införandefrågor. Vår forskning utgår från industrin och andra organisationers behov och i nära samarbete med samhällets olika aktörer.

Du finner mer information om vad vi gör i vår forskning om du studerar pågående eller nyss avslutade forskningsprojekt.

Kontakt

Bjarne Bergquist

Bjarne Bergquist, Professor, Ämnesföreträdare

Telefon: 0920-492137
Organisation: Kvalitetsteknik, Industriell Ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle