Hoppa till innehållet
Kvalitetsteknik och logistik Foto: Åsa Stubbfält

Forskning i kvalitetsteknik och logistik

Kvalitetsteknik och logistik etablerades 2018 genom en sammanslagning av ämnena kvalitetsteknik och Industriell logistik. Forskningen i kvalitetsteknik är inriktad mot såväl kvantitativa arbetssätt och verktyg som försöksplanering, statistisk processtyrning, spårbarhet, tidsserieanalys och systemtillförlitlighet som mer kvalitativa delar av kvalitetsutveckling, som ledarskap, lärande och införandefrågor. Vi studerar också cirkulär ekonomi, ledning för hållbarhet, optimerade logistiklösningar med mera. Vår forskning utgår från industrin och andra organisationers behov och i nära samarbete med samhällets olika aktörer.

Ämnesbeskrivning:
Kvalitetsteknik och logistik omfattar principer, arbetssätt och verktyg för kund- och
hållbarhetsorienterad produkt- och processförbättring samt förädlingsflöden och deras styrning. Ämnet har en industriell bas med tillämpningar inom varu- och tjänsteproduktion.