Kvalitetsteknik och logistik

Forskning i kvalitetsteknik och logistik

Forskningen i kvalitetsteknik är inriktad mot såväl kvantitativa arbetssätt och verktyg som försöksplanering, spårbarhet, tidsserieanalys och systemtillförlitlighet som mer kvalitativa delar av kvalitetsutveckling, som ledarskap, lärande och införandefrågor. Vår forskning utgår från industrin och andra organisationers behov och i nära samarbete med samhällets olika aktörer.