Pokal pris utmärkelse award
Bild: Istock

2014 Søren Bisgaard Award till Peder Lundkvist och Erik Vanhatalo

Publicerad: 24 augusti 2015

Priset tilldelas den Quality Engineering-artikel från föregående år med störst potential att förbättra tillämpningen av kvalitetsförbättringsmetoder.

Søren Bisgaard Award är ett pris som delas ut av årligen av American Society for Quality (ASQ) – Statistics Division till minne av Søren Bisgaard. Priset delas ut i samband med konferensen Fall Technical Conference ( i år i Houston, Texas).

Peder Lundkvist och Erik Vanhatalo tilldelas priset för artikeln: “Identifying Process Dynamics through a Two-level Factorial Experiment” som publicerades I Mars-numret (2014) av tidskriften Quality Engineering.

Artikeln illustrerar hur man kan identifiera processdynamik såsom omställningstider och försöksfaktorers effekter i en kontinuerlig process i processindustrin. Artikeln visar genom att i en åtta-stegs-procedur illustrera hur tidsserieanalys kan användas för uppskatta processdynamiken och de uppskattade effekterna av försökfaktorer i ett experiment i en masugn hos SSAB.

Kontakt

Erik Vanhatalo

Erik Vanhatalo, Biträdande professor

Telefon: 0920-491720
Organisation: Kvalitetsteknik och logistik, Industriell Ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle