Chefer bör lära sig förändra förändringar

Publicerad: 3 december 2012

Ledningens okunskap om förändringsmodeller och mänskliga faktorer leder ofta till att organisationer misslyckas med att genomföra effektiva och hållbara förändringar.

Jacob Hallencreutz, organisationskonsult vid Implement och forskare inom kvalitetsteknik vid Luleå tekniska universitet, har bedrivit en verksamhetsnära forskning med sitt eget arbete som utgångspunkt. Han har bland annat studerat organisationer med 500-600 medarbetare för att se hur ledningen hanterar förändringsprocesser. 

– Jag har undersökt hur chefer använder teori vid praktiskt förändringsarbete – men forskningen visar snarare att förändringsmodeller inte används. Chefer agerar ofta ad hoc och utifrån egen erfarenhet säger Jacob Hallencreutz som nyligen presenterade sin doktorsavhandling Under the Skin of Change: Meanings, Models and Management.

Det sociala sammanhanget styr

Förändringsarbete kan till exempel handla om att den nya vd:n beslutar sig för att driva företaget i en ny riktning. Genom att använda sig av modeller, och genom att förstå det sociala sammanhanget där de ska tillämpas, kan förändringarna genomföras snabbare och kostnaderna bli lägre. 

– Behovet av att kunna hantera förändringsprocesser på ett medvetet sätt ökar i en värld som blir allt mer snabbrörlig, säger Jacob Hallencreutz.

De företag som använder modeller och är duktiga på förändringsarbete möter också mindre motstånd hos de anställda. När ledningen lyckas kombinera de mänskliga faktorerna med de strategiska och strukturella kan tydliga framgångsmönster urskiljas. 

– Det finns många anledningar till att förändringsmodeller inte tillämpas. Bland annat att ledningen inte förstår nyttan med dem och helt enkelt saknar kompetens inom området. Framför allt de högsta cheferna behöver utbildning inom detta område, säger Jacob Hallencreutz.

Måluppfyllelse definierar inte framgång

Ett fynd vid sidan av doktorsavhandlingens huvudspår är definitionen av framgång och misslyckande. När litteraturen pratar om ett misslyckat förändringsarbete handlar det ofta om att organisationen inte har hållit sig inom sina tids- och kostnadsmässiga mål – men Jacob Hallencreutz menar att detta inte är synonymt med misslyckande. 

– I mina fallstudier har jag sett processer där målen inte har uppnåtts men där cheferna har varit nöjda ändå. Samtidigt finns det organisationer där ett stort missnöje råder trots att allt gick enligt planen. Måluppfyllelse är inget bra mått på en framgångsrik förändring. Det är dags att omorientera begreppet, förklarar Jacob Hallencreutz.

Vad krävs för att genomföra en lyckad förändring?

– Ett trovärdigt förändringsbehov, en tydlig plan och ett tydligt mål – och förståelse för detta ute i organisationen. Sedan behövs det en effektiv ledning som har kompetens, resurser och struktur för att driva förändringen, avslutar Jacob Hallencreutz.