Karin Jonasson tog hem pris för examensarbete

Publicerad: 10 april 2012

Karin Jonasson, före detta student på civilingenjör industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet, tog hem Svenska projektakademiens uppsatspris 2011 för sitt examensarbete.

Uppsatsen heter Riskhantering i stora projekt: En fallstudie av projekt Kiruna ny järnväg. Svenska projektakademien beskriver den som välskriven, ambitiös och genomgående av hög klass.

– Jag var på en topptur i Kebnekaisemassivet när de ringde och berättade att jag hade vunnit. Priset är ett stipendium på 10 000 kronor och självklart blev jag både smickrad och jätteglad, säger Karin Jonasson.

Bakgrunden till arbetet

På grund av att man bryter järnmalm under jorden i Kiruna bildas deformationer i marken. Dessa närmar sig samhället mer och mer. Därför måste bebyggelse och infrastruktur flyttas. Järnvägen påverkas i första hand och därför pågår bygget av en ny järnväg för fullt. I sitt examensarbete har Karin Jonasson studerat riskhanteringen i projektet Kiruna ny järnväg.

Vad betyder riskhantering?

– Kortfattat kan man säga att det handlar om att identifiera risker, uppskatta sannolikheten att de ska inträffa och bedöma hur allvarliga konsekvenserna blir. Utifrån detta får man ett risktal som leder till en prioriteringsordning. Det vill säga hur viktigt det är att åtgärda risken, berättar Karin Jonasson.

Har du några tips till den som ska skriva sitt examensarbete?

– Ja, jag har några saker som jag kan tipsa om, säger Karin Jonasson.

  1. Fundera på vad du verkligen vill skriva om.
  2. Tänk igenom vilka företag som passar din idé och vilka företag du vill lära dig mer om.
  3. Ta kontakt med lämpliga nyckelpersoner på företagen för att pitcha din idé. Ge dem exempel på olika frågeställningar.
  4. När du börjar skriva, försök få sitta på företaget. Då är du nära folk som jobbar med det du skriver om. Du kommer även lättare in i gänget.
  5. Ha disciplin och jobba heltid med examensarbetet. Det kan vara svårt att uppnå. Men om du sitter på företaget med personer som jobbar heltid blir det mycket enklare.
  6. Ta hellre ledigt en hel vecka istället för några timmar här och där. Det är bättre att koppla bort allt under en period för att sen fokusera helt på skrivandet!