Den nyanställde Henrik Peterson

Ny medarbetare på kvalitetsteknik

Publicerad: 8 november 2011

Kvalitetsteknik förstärker manskapet genom att anställa LTU-studenten Henrik Petersson. Henrik studerar Industriell ekonomi med inriktning mot kvalitetsutveckling och kommer till att börja med att hjälpa till med Quizz-rättning på K0014N Introduktion till Lean.

Henrik finns på campus i Luleå även under vårterminen så han kommer troligtvis att kunna hjälpa oss även då, exempelvis med distanskurser och labbhandledning i den utsträckning han tycker sig hinna. Som timanställd kommer Henrik inte att ha nyckel eller kontor i vår korridor, utan arbetar mest hemifrån. Vi som känner Henrik vet att han är en trevlig och glad filur (vilket framgår av bilden), så det känns mycket roligt att ha honom i vårt team.