.SE mottagare av Utmärkelsen svensk kvalitet

Publicerad: 2 december 2010

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) utses som
mottagare av Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2010.

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) är en privat stiftelse med uppdrag att ansvara för
Internets svenska toppdomän .se. Överskottet finansierar fortsatt utveckling av Internet i
Sverige. 2009 uppgick överskottet till 38,5 miljoner och 2010 blir överskottet ytterligare lite
högre.

Verksamheten består av två delar:

- registrering av domännamn samt administration och teknisk drift av det nationella domännamnsregistret under .se.

- investering i forskning och utveckling inom närliggande områden som bidrar till Internets

utveckling och användning.

Anna-Karin Hatt, IT- och regionminister

Vi vet alla vilken viktig samhällsfunktion Internet är. Det är därför viktigt att tillgängligheten är hög och att kvaliteten i den svenska delen av Internet är god. På det området vet jag att .SE gör en viktig insats. Jag tycker att det är mycket roligt att stiftelsen nu uppmärksammas för sitt  valitetsmedvetna arbetssätt och önskar dem lycka till i sitt fortsatta arbete.

Domarkommitténs motivering

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) är en oberoende allmännyttig organisation med ansvar för Internets svenska toppdomän .se med registrering av (mer än en miljon) .se-domännamn samt administration och teknisk drift av det nationella domännamnsregistret.

Överskottet från stiftelsens avgiftsintäkter anslås oavkortat till forskning, utbildning och undervisning inom data- och telekommunikation, särskilt med inriktning på Internet.

Organisationen präglas av en verkställande ledning som genom sitt personliga engagemang tjänar som föredöme för alla medarbetare som är aktivt delaktiga i en kunddriven verksamhetsutveckling.

Detta förstärks av ett genomtänkt och förankrat system för erkännande och uppmuntran.

En välplanerad verksamhet byggd på säker och skyddad information bedrivs i ett antal integrerade och samverkande processer som i samråd med organisationens kunder och leverantörer kontinuerligt förbättras. Flera processer redovisar mycket goda och trendmässigt bekräftade resultat.

Organisationen kan ytterligare utveckla metodiken i sin processorientering, fullt ut etablera sin satsning på strategisk och individuell kompetensutveckling och på miljöledning.

.SE tjänar som ett gott föredöme för systematisk verksamhetsutveckling och har genom flerårigt arbete med utvecklingen av sin verksamhet gjort sig väl förtjänt av Utmärkelsen Svensk Kvalitet.

Fler kommentarer

Rune Brandinger, styrelseordförande i .SE 2006-2010

När vi för fyra år sedan satte upp målet att erövra denna bragdmedalj i svenskt kvalitetsarbete verkade det omöjligt. Men vi litade på Churchill: "det svåra ordnar vi direkt, det omöjliga tar lite längre tid". Detta är främst en utmärkelse till ett arbetslag med en helt enastående sammanhållning och en obegränsad vilja att ständigt bli bättre.

Anders Flodström, ordförande .SE:

Som relativt nytillträdd ordförande är jag imponerad över den drivkraft och det kvalitetsmedvetande som finns hos alla medarbetare. .SE har bedrivit ett målmedvetet kvalitetsarbete de senaste fyra åren med siktet inställt på att erhålla Utmärkelsen Svensk Kvalitet redan från starten. Att det arbetet kröns med resultat är bara väntat och väldigt roligt. Det bevisar att kvalitet fostrar en kultur där medarbetare trivs och presterar.

Danny Aerts, VD .SE

Det är fantastiskt roligt att .SE får Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Jag vill framför allt rikta ett stort tack till alla våra engagerade medarbetare, ledare och till vår styrelse. Det arbete vi gemensamt har gjort under fyra års tid, mot målet att få Utmärkelsen Svensk Kvalitet, har bidragit till att verksamheten har utvecklats till vad den är idag. Det här sporrar till nya ansträngningar!

Jan Säll, ordförande i Registrars.se

Som ordförande i registrarföreningen ser jag med glädje att .SE har fått priset. Vi inom registrars.se har under en lång tid haft ett framgångsrikt samarbete med .SE där vi regelbundet träffas och diskuterar problem och möjligheter. Kvaliteten har bara blivit bättre under åren och det är roligt att detta uppmärksammats.

Jerry Karlsson, VD SIQ

Utmärkelsen Svensk Kvalitet har sin motsvarighet i nationella utmärkelser i över 70 länder. Dessa utmärkelser baseras på såväl resultat över tiden, som den kultur, de arbetssätt och det ledarskap som bidrar till de goda resultaten. Det är på goda grunder som SIQ kan presentera .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) som gott föredöme.

För ytterligare information kontakta:

Jerry Karlsson, VD, SIQ, 031 – 723 17 06

Danny Aerts, VD, .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur), 08 – 452 35 17