Olle Jonson-priset för årets bästa examensarbete inom kvalitet har tilldelats Karin Jonasson, Luleå

Publicerad: 20 oktober 2011

Olle Jonson arbetade mycket aktivt med att föra utbildningen framåt inom det kvalitetstekniska området, både nationellt och internationellt. Han var bl.a. under en tid ordförande för European Organisation för Quality (EOQ). Svenska Förbundet för Kvalitet (SFK) delar årligen ut Olle Jonson-priset till årets bästa examensarbete som behandlar ämnesområdet kvalitet. Stipendiesumman är på 10 000 kr. Ett examensarbete som kan komma ifråga för SFK:s Olle Jonson-pris ska behandla en frågeställning inom kvalitetsområdet, vara relevant för tillämpningen och ha en god utformning (från hemsidan för Olle Jonson-priset)

Karin Jonasson
Karin Jonasson har tilldelats Olle Jonson-priset för årets bästa examensarbete inom kvalitet.

Juryns motivering

"Att effektivt kunna identifiera, bedöma och hantera olika typer av risker är av stor betydelse i samband med ledning av stora och ofta komplexa anläggningsprojekt. I examensarbetet beskrivs best practice inom området och en referensmodell för riskhantering i stora anläggningsprojekt presenteras. Arbetet kompletteras med en intressant fallstudie inom projektet Kiruna Ny Järnväg. Examensarbetet är mycket förtjänstfullt utfört och utgör genom sin höga kvalitet och sitt välstrukturerade upplägg ett värdefullt bidrag till företag som vill förbättra och systematisera sina riskhanteringsprocesser.”
 

Tidigare vinnare av Olle Jonson-priset

2010: Johan Eriksson och Johannes Jonsson, Luleå Tekniska Universitet, för examensarbetet "Identifiering av påverkande faktorer för dielektriska förluster i genomföringar"

2009: Jenny Nystedt och Jonas Offesson, Högskolan Väst, för examensarbetet
"Implementering av Kvalitetsledningssystem - en pragmatisk modell för mindre och medelstora företag"

2008: Therése Ramström & Tommy Stridh, Luleå tekniska universitet, för examensarbetet "Att lyckas med Ständiga förbättringar -en checklista för teamledare"

2006: Elin Renberg, Luleå tekniska universitet, för sitt examensarbete ”Utveckling av arbete med ständiga förbättringar – en fallstudie vid Akzo Nobel Surface Chemistry Production Surfactants i Stenungsund”