VR stöttar kvalitetsteknikprojekt med 5,1 miljoner

Publicerad: 21 november 2013

Murat Kulahci, Bjarne Bergquist och Erik Vanhatalo har beviljats 5.1 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för ett fyraårigt projekt som handlar om vidareutveckling av statistiska metoder för förbättring av kontinuerliga tillverkningsprocesser.

Målet med projektet är att utveckla olika statistiska metoder (försöksplanering och statistisk processtyrning) som syftar till förbättring av kontinuerliga tillverkningsprocesser, det vill säga tillverkning som sker dygnet runt i ett kontinuerligt flöde.

Kontinuerliga tillverkningsprocesser är vanliga inom processindustrin, exempelvis inom gruv-, stål-, kemi-, läkemedels- och pappersindustrin. Forskning om metoder som stöttar arbetet för att effektivisera och förstå hur kontinuerliga tillverkningsprocesser kan förbättras bidrar därför till att stärka svensk industris konkurrenskraft och svenskt välstånd.