Hoppa till innehållet

Ljudkonst i samspel med naturen

Publicerad: 21 augusti 2019

Musiker har i alla tider inspirerats av natur och levnadsmiljö i sin skapandeprocess. Få har dock skapat musik i direkt interaktion med omgivningarna, men det var precis vad forskarna i ljudkonstprojektet Invisible Sounds gjorde när man besökte Pite Hamn i jakt på ljud som inte går att uppfatta med blotta örat.

– Med hjälp av sensorer, hydrofoner och en aeolisk gitarr skapade vind, gitarr och den omgivande ljudmiljön en enhet som gemensamt navigerade i de förutsättningar som platsen hade i ögonblicket, säger Stefan Östersjö, professor i musikalisk gestaltning vid Luleå tekniska universitet.

Direkt interaktion med en plats

Det var hösten 2018 som Stefan Östersjö tillsammans med Jan Berg, biträdande professor i ljudteknik vid Luleå tekniska universitet och Anders Hultqvist, professor i komposition vid Musikhögskolan i Göteborg besökte Piteå Hamn för att utforska ljudmiljön och skapa ljudkonst i direkt interaktion med en plats. Genom sensorer i marken fångades vibrationer upp och via en hydrofon i vattnet kunde även ljud från havet spelas in.

– Under de dagar vi arbetade där spelade jag också aeolisk gitarr, alltså ett instrument som strängas upp med långa strängar på vilka vinden aktiverar flageoletter (en form av spelteknik, reds anm.), säger Stefan Östersjö och fortsätter.

– Ekologisk ljudkonst betonar människans samspel med naturen. Att spela aeolisk gitarr är ett utmärkt exempel på hur detta kan ta sig konstnärliga uttryck. För att spela en aeolisk gitarr måste musikern lägga sin egen kroppsvikt emot instrumentet för att uppnå tillräcklig strängspänning. Men vinkeln mot vinden är avgörande och musikerns position måste anpassas efter vindriktningen. Härigenom blir musiker, vind och gitarr som en enhet och expanderar upplevelsen av en plats bortom gränserna för vad vi omedelbart kan höra och se.

Urpremiär på festivalen Intonal

Invisible Sounds startade som en delstudie i ett större forskningsprojekt med stöd från Vetenskapsrådet som leds av professor Anders Hultqvist. Den första versionen av Invisible Sounds gjordes under Gothenburg Art Sounds (GAS) i oktober 2016, där man framförde en sex timmar lång offentlig ljudinstallation i industrihamnen i Göteborg. I Piteå hamn fokuserade forskargruppen istället på att göra inspelningar med avsikt att i första hand producera installationer för gallerier och konsertsalar. Urpremiär för Invisible Sounds: Piteå Port ägde rum under vårens Intonal, en av Sveriges största festivaler för elektronisk musik.

Stefan Östersjö ser ekologisk ljudkonst som ett sätt att väcka en större förståelse och medvetenhet om människans samspel med omgivningen.

– Ett projekt som Invisible Sounds kan dels ta form som platsspecifika installationer, eller gestaltas i andra former och presenteras i konsertsalar, gallerier och på andra platser. På så sätt kan ekologisk ljudkonst bidra till en ökad medvetenhet om ekologiska frågeställningar av mer övergripande slag. Vi ser det som ett sätt att vidareutveckla förståelsen för människans interaktion med vår omgivning, en utveckling som är i högsta grad angelägen.

Detta videoklipp har blockerats på grund av dina cookie-inställningar.
Acceptera marknadsföringscookies eller se videoklippet på Youtube.

Kontakt

Stefan Östersjö

Östersjö, Stefan - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Musikalisk gestaltning, Musik medier och teater , Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0911-72606
Jan Berg

Berg, Jan - Biträdande professor, Ämnesföreträdare

Organisation: Ljudteknik, Musik medier och teater , Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0911-72646
E-post: Jan.Berg@ltu.se

Taggar