Hoppa till innehållet
Foto: Signe Lindgren
Jon Allan, doktorand i Ljudteknik Foto: Signe Lindgren

Möt en doktorand - Jon Allan

Publicerad: 30 maj 2012

Jon Allan är doktoranden som via sitt musikintresse hittade ljudtekniken. En enorm portion nyfikenhet och kunskapstörst ledde sedan Jon vidare till doktorandstudier vid Musikhögskolan i Piteå, Luleå tekniska universitet.

Med ouppackade flyttkartonger och ett än så länge rent och städat skrivbord tar Jon Allan emot för att prata doktorandstudier, nyfikenhet och ljudnivåer. Han har en brokig musikalisk bakgrund med bland annat 15 år av lektioner i klassiskt piano, skapande av ljudinstallationer i samarbete med konstnärer och arbete på OAL-studion i Sollentuna där han jobbat med musikinspelning och mastering samt handlett ungdomar i ljudteknik. Men nu är det egna studier och egen forskning som gäller.  

– Allt är väldigt vitt och brett ännu. Jag har alla tänkbara idéer - grenar i ett träd och nu återstår att såga av grenar tills det är en kvar, som visserligen fortfarande kommer ha många kvistar, säger Jon Allan och ler.

Arbete över de nordiska gränserna

Huvudämnet är ljudteknik och det är via musiken som Jon Allan hittat tekniken och vetenskapen. Han ingår nu i det större EU-finansierade projektet MEDIA – Interreg 4A Nord som gör forsknings- och utvecklingsinsatser inom medieproduktionsområdet. Det övergripande målet för projektet är att arbeta tillsammans över de nordiska gränserna (norra Sverige och Finland) med utbildning och forskning för att hjälpa medieföretagen med övergången till att använda sig av nya medier. Som ett första steg i Jons forskningsprojekt har en inledande kontakt har tagits med SVT för att diskutera problematiken kring ljudnivåer och de nya rekommendationer som finns. Detta kommer eventuellt att leda till ett större samarbete i form av en studie.

– Det är väldigt vanligt att konsumenter klagar på ljudnivåer. Det är för starkt eller svagt och övergångarna mellan olika delar av ett program är för kraftiga. Relativt nyligen har det dock kommit fram mätmetoder av ljudnivå som bättre stämmer överens med människors upplevelse av än de metoder som är standard idag, säger Jon

Doktorandtillvaron innehåller förutom den egna forskningen också studier och undervisning inom huvudämnet och just detta ser Jon mycket fram emot.

– Jag tänker att det kommer bli givande att få möjligheten att berätta om min forskning. Jag tror att det får ens egna tankegångar att klarna när man försöker förklara. Samtidigt så kan det dyka upp frågor som får en att tänka till. Och förhoppningsvis blir det ett ömsesidigt utbyte där studenterna får ta del av vilka förändringar som sker just nu i branschen. Det är ju roligt också att inte bara sitta själv på "kammaren" och förlora sig i tankens värld utan att också få fler sociala relationer i jobbet, avslutar Jon Allan