Hoppa till innehållet
 Nyssim Lefford, universitetslekotr. Ljudteknik. 2016.
Nyssim Lefford. Foto: Lars Andersson Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Film och spel inspirerar sågverksprojekt

Publicerad: 10 januari 2017

Ett nytt projekt vid Luleå tekniska universitet utvecklar audiovisuella gränssnitt inspirerade av filmer och spel för ett automatiserat träsorteringssystem. Ljudvarningar och visualiseringar hjälper användare i sågverk att övervaka sorteringsprocessen och optimera systemets prestanda.

Sågverk använder sig av automatisering för att sortera träskivor i olika klasser. Träplankorna är prissatta och fördelas för olika ändamål baserat på deras kvalitet. Dessa sorteringssystem är ytterst komplexa och analyserar brädorna med över 1500 kriterier, och en sortering tar flera timmar att slutföra. Det innebär att mycket kan gå fel under en sortering, och problemen är inte alltid omedelbart upptäckbara.

– Det kan uppstå mekaniska fel, men också, eftersom det finns en stor variation i trä, så finns en hel del skillnader inom en klass. Sågverk måste därför vidta ytterligare åtgärder för att säkerställa att kunderna får rätt produkt. Användarna måste övervaka processen genom hela sorteringen och fatta beslut om när och hur man ska ingripa för att optimera resultatet. säger Nyssim Lefford, universitetslektor vid Luleå tekniska universitet.

Håller användarna uppdaterade

Projektets första designutmaning är att leverera den information som behövs till användaren direkt och oavsett vilken arbetsuppgift de har. Användarna är ständigt upptagna med flera olika moment på sågverksgolvet och för närvarande, för att hålla jämna steg med statusen på sorteringen, måste de stoppa arbetet och kontrollera systemet i ett kontrollrum.

– Detta sker inte alltid regelbundet och därmed har användare inte alltid ett fullständigt perspektiv på hur sorteringen fortskrider, och de saknar möjligheter att ingripa tidigt när problem uppstår. Nuvarande system överser hundratals mätbara parametrar. Förändringar i de parametrarna visas idag genom komplexa diagram och användarna kan inte tillgodogöra sig informationen intuitivt, berättar Nyssim Lefford.

Projektet som heter Narrative-based interfaces for automation systems söker konstruktionslösningar som gör denna interaktion mindre störande och mer informativ. För att hitta dessa lösningar tog Håkan Wallin, visuell designer och universitetslektor samt ljuddesignern Nyssim Lefford inspiration från underhållningsbranschen.

– På så vis kan vi leverera uppdateringar av systemstatus på ett sätt som liknar hur vi konsumerar media i vår vardag. Ljud kan levereras en gång i timmen, eller vid behov, till hörlurarna som användarna bär för hörselskydd i sågverket och visualiseringar kan levereras via en mobil enhet, säger Nyssim Lefford och fortsätter.

Inspireras av film och spel

– Vilken information ska tillgodogöras användarna så att de vet om och hur man ska ingripa i sorteringsprocessen? Återigen, vänder vi oss till film och spel. Där utvecklas berättelser över timmar genom perioder av ökande och minskande dramatisk intensitet. Den berättarstrukturen liknar hur problem uppstår i sorteringen. Så jag har utarbetet en uppsättning ljudsignaler som förmedlar dramat som sker i sorteringen samtidigt som Håkan Wallin tillförde färger och former för att representera intensiteten av systemets status.

Forskargruppen består av forskare från institutionen konst, kommunikation och lärande (KKL) och forskningsämnet Träteknik vid institutionen teknikvetenskap och matematik (TVM). I nästa fas av forskningen kommer designen sättas på prov i en prototyp och utvärderas av expertanvändare.

– Detta arbete har långtgående konsekvenser även bortom träsortering. Andra komplexa industriella processer som kräver övervakning och beslutsstöd kan också dra nytta av vår forskning.
 

I media

Kontakt

Lefford, Nyssim - Biträdande professor

Organisation: Ljudteknik, Musik medier och teater , Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0911-72619
Rum: G157 - Piteå»

Taggar