Hoppa till innehållet
Foto: Lars Andersson
Jon Allan. Foto: Lars Andersson Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Jämnare ljudnivå i radio och tv

Publicerad: 3 juni 2016

Skillnader i ljudnivå i radio och tv har länge varit en källa till irritation. Men efter ett initiativ från EBU (Europeiska radio- och TV-unionen) kan det problemet snart vara ett minne blott. Det delvis tack vare ny forskning från Luleå tekniska universitet.

– Vi kontaktades av EBU som var särskilt intresserade av vår forskning gällande de mätinstrument som ljudtekniker använder i direktsändning. De ville få svar på hur de nya mätinstrumenten kan förfinas så att teknikern ska kunna justera ljudet för att få jämna upplevda ljudnivåer. I min forskning har jag tittat på olika mätare med olika rörelsemönster för att på så sätt hitta det bästa verktyget för teknikern. En mätare kan till exempel vara snabb och visa hur ljudnivån uppfattas på ett korrekt sätt men då vara svår för ljudtekniker att uppfatta och avläsa med blotta ögat, säger Jon Allan, doktorand vid Luleå tekniska universitet.
Arbetet för mer jämna ljudnivåer har redan påbörjats och Jon Allan tror att en lösning kan vara nära förestående.

– Skulle alla följa de nya riktlinjerna skulle problemet redan vara löst. I flera länder är rekommendationerna från EBU lagstadgade men i Sverige är det fortfarande frivilligt. Men åtminstone SVT och SR har kommit en bra bit på väg och jag tror att de kommer att följa EBU:s riktlinjer redan inom något år.

Dynamiken förlorad

Anledningen till att ojämn ljudnivå mellan program, eller till och med inom samma program, uppstår beror till stor del på att de flesta inom broadcast mäter ljud utefter toppnivå och inte efter en ny mätstandard som kallas ”loudness”.

– Den mäter ljudnivån på ett sätt som ligger betydligt närmare vår egen upplevda ljudnivå. Men de flesta distributörer använder sig av instrument som mäter på toppnivå istället, vilket leder till en konkurrens mellan stationerna om vem som kan sända så starkt som möjligt. Det i sin tur har medfört att dynamiken gått förlorad och stora skillnader uppstår mellan olika program eller inslag, berättar Jon Allan som menar att skillnaderna i förlängningen blir en tillgänglighetsfråga.

– Det mest återkommande exemplet på ojämna ljudnivåer är utan tvekan reklaminslagen i radio och tv. Det irriterar många och upplevs oftast som ett obehag. Men det handlar också om hörbarhet. Kommer ett inslag som plötsligt är svagare är det också ett problem speciellt för dem som har lite svårare att urskilja vad som sägs. Då är det jätteviktigt att ha jämna ljudnivåer så att de kan uppfatta det som sägs i en nyhetssändning till exempel, säger Jon Allan.

Kontakt

Taggar