Lyssna Öra
Jon Allans forskning får ljudtekniker att använda sin hörsel mer än ljudmätarens visuella feedback. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Lita på öronen – recept mot ljudchock

Publicerad: 5 november 2013

Kastar du dig på fjärrkontrollens volymknapp när det är dags för reklaminslag? Du är inte ensam. Forskaren Jon Allan vid Luleå tekniska universitet studerar ljudnivåer i radio och TV. Han tittar på hur man, med mätinstrument som bättre stämmer överens med människors upplevelse av ljudnivå, kan hjälpa ljudtekniker att justera ljudnivåer så att störande skillnader undvikas.

Foto: Signe Lindgren
Jon Allan, doktorand i Ljudteknik Foto: Signe Lindgren

Loudness, det vill säga den subjektiva upplevelsen av ljud, är ett begrepp som är på väg att revolutionera ljudet i nya medier. Att anpassa och finkalibrera ljudmätare till mätmetoder som bygger på hur det mänskliga örat uppfattar ljud, ger ljudteknikern ett bättre verktyg att justera ljudnivån så att den känns behaglig, t ex vid övergången till reklaminslag i en tv-sändning.

– Jag har tagit fram en metod att utvärdera ljudmätare som kan användas för att konstruera bättre mätutrustning och även för att förfina europeiska radio- och TV-unionens riktlinjer i broadcast. Jag tittar på i hur hög grad mättekniken eller ljudteknikerns egen upplevelse av ljudet, påverkar hur ljudet justeras. Jag jämför också beteendet när man använder mätare som mäter ljudstyrkan med sådana som konstruerats för att mäta mera efter hur det mänskliga örat upplever ljudet.

Studien görs i samarbete med SVT. I en simulerad direktsändning studerar Jon Allan nivå, variationer och rörelse på de justeringar som ljudteknikern gör.

– Det naturligaste ljudet får man om mätutrustningen utformas så att den kan återge hur vi människor upplever ljudet i stället för att mäta en fysikalisk storhet. Inget mätinstrument kan till fullo beskriva upplevd ljudnivå, men mina studier tyder på att vissa mätare får teknikerna att använda hörseln mer än de visuella intrycken. Fler länder i Europa använder sådana mätinstrument idag. Men instrumenten kan fortfarande förbättras och vi kan lära mera om hur teknikerna ska använda mätarna.    

Jon Allans forskning är en del av ett större EU-finansierat projekt, Interreg 4A Nord, där medie- och kommunikationsforskare från Luleå tekniska universitet och Lapplands universitet tillsammans med medieföretag studerar olika problemställningar runt digitala medier.

Taggar