Hoppa till innehållet

Malmgeologi

Utan metaller och mineral skulle det helt enkelt inte fungera. Sökandet efter var dessa metaller och mineral finns blir allt intensivare i och med att vi blir fler människor som skall ha del av naturresurserna.

Detta sökande kallas för prospektering och en central roll är förståelsen för var och hur malmer och mineral bildas och hur man hittar dessa malmer med geologiska, geokemiska och geofysiska metoder.

Malmgeologi innebär att du lär dig förstå de processer som koncentrerar metaller och mineral i jordskorpan. Du lär dig de metoder som används för att hitta brytvärda fyndigheter och du lär dig omsätta teori i praktik. Det sistnämnda är mycket viktigt eftersom arbetet som malmgeolog ofta innebär mycket fältarbete, ofta på exotiska platser.

MAX IV
LTU samarbetar med MAX IV i unikt utbildningsprogram

PRISMAS, ett tvärvetenskapligt doktorandprogram som involverar nio svenska universitet och MAX IV, lanseras i januari 2023. Programmet är inriktat på FN:s globala mål och Horisont Europas centrala forsknings- och innovationsområden. Målet är att skapa ett nätverk av nästa generations experter inom synkrotronljusbaserad forskning ochunderlätta för universitet och industri att till fullo utnyttja världsledande synkrotonljusanläggningar som MAX IV.

Olof Martinsson, Malmgeologi
I media: Se miljöfarliga brytningen i Myanmar – argument för svensk utvinning

Enligt Olof Martinsson, docent i malmgeologi vid Luleå tekniska universitet, blir utvinningen som LKAB planerar för i Kiruna något helt annat.

Joel Andersson Foto: Richard Renberg
SUN välkomnar Joel Andersson till forskarskolan

Joel som är biträdande lektor i malmgeologi kommer att leda SUNs forskarskola tillsammans med Karin Beland Lindahl, docent i statsvetenskap.

Framtidens gruvor
Framtidens gruvor

Framtidens gruvor utvecklar innovativa lösningar längs hela värdekedjan och är en attraktiv partner för hållbar utveckling inom gruv-och mineralsektorn.

Virtual Reality Lab - Luleå tekniska universitet Foto: Gustav Jansson
Virtual Reality Lab

För forskare och studenter inom bygg, arkitektur, malmgeologi och gruv- och berganläggningsteknik.