Hoppa till innehållet

Malmgeologi

Utan metaller och mineral skulle det helt enkelt inte fungera. Sökandet efter var dessa metaller och mineral finns blir allt intensivare i och med att vi blir fler människor som skall ha del av naturresurserna.

Detta sökande kallas för prospektering och en central roll är förståelsen för var och hur malmer och mineral bildas och hur man hittar dessa malmer med geologiska, geokemiska och geofysiska metoder.

Malmgeologi innebär att du lär dig förstå de processer som koncentrerar metaller och mineral i jordskorpan. Du lär dig de metoder som används för att hitta brytvärda fyndigheter och du lär dig omsätta teori i praktik. Det sistnämnda är mycket viktigt eftersom arbetet som malmgeolog ofta innebär mycket fältarbete, ofta på exotiska platser.

Malmgeologer från LTU på det fortfarande varma lavaflödet runt Fagradalsfjall på Island. Foto: Privat
Malmgeologer på isländsk vulkan

Forskare från malmgeologi vid Luleå tekniska universitet har tillbringat en vecka på världens längsta bergskedja. Bergskedjan som till 90 % ligger under vatten och löper ca 6500 mil runt jorden kallas den mittoceanska ryggen.

Christina Wanhainen
"SUN handlar om hur vi kan nyttja våra naturresurser på ett smart och balanserat sätt"

Christina Wanhainen är professor i malmgeologi och vetenskaplig ledare för SUN.

Framtidens gruvor
Framtidens gruvor

Framtidens gruvor utvecklar innovativa lösningar längs hela värdekedjan och är en attraktiv partner för hållbar utveckling inom gruv-och mineralsektorn.

Virtual Reality Lab - Luleå tekniska universitet Foto: Gustav Jansson
Virtual Reality Lab

För forskare och studenter inom bygg, arkitektur, malmgeologi och gruv- och berganläggningsteknik.