Hoppa till innehållet

Malmgeologi

Utan metaller och mineral skulle det helt enkelt inte fungera. Sökandet efter var dessa metaller och mineral finns blir allt intensivare i och med att vi blir fler människor som skall ha del av naturresurserna.

Detta sökande kallas för prospektering och en central roll är förståelsen för var och hur malmer och mineral bildas och hur man hittar dessa malmer med geologiska, geokemiska och geofysiska metoder.

Malmgeologi innebär att du lär dig förstå de processer som koncentrerar metaller och mineral i jordskorpan. Du lär dig de metoder som används för att hitta brytvärda fyndigheter och du lär dig omsätta teori i praktik. Det sistnämnda är mycket viktigt eftersom arbetet som malmgeolog ofta innebär mycket fältarbete, ofta på exotiska platser.

I media: Nybildat strategiskt råd vid Luleå tekniska universitet - SUN
I media: Nybildat strategiskt råd vid Luleå tekniska universitet - SUN

Tillsammans med bland annat Vattenfall, Kaunis Iron, Skogsstyrelsen, Sveriges geologiska undersökning samt Tillväxtanalys deltog Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör vid Vattenmyndigheten under uppstartsmötet med rådet SUN.

Foto: Tomas Bergman
I media: Därför stoppas investeringar i Sverige

Problemet med krångliga och utdragna tillståndsprocesser är nu så stort att Sverige har blivit ett avskräckande exempel, varnar experter. Vi måste agera innan det är försent, säger professorn Pär Weihed, Luleå tekniska universitet till TN.

Pressfoto Boliden | Garpenberg Crushing
I media: Intresset för svenska gruvor rekordlågt – antal tillstånd halverats

”I en normal konjunkturcykel borde det vara fler investeringar än någonsin i prospektering. Men vi ser inte det och det är ett trendbrott”, säger Pär Weihed, professor i malmgeologi vid Luleå tekniska universitet, LTU, till Di.

Framtidens gruvor
Framtidens gruvor

Framtidens gruvor utvecklar innovativa lösningar längs hela värdekedjan och är en attraktiv partner för hållbar utveckling inom gruv-och mineralsektorn.

Virtual Reality Lab - Luleå tekniska universitet Foto: Gustav Jansson
Virtual Reality Lab

För forskare och studenter inom bygg, arkitektur, malmgeologi och gruv- och berganläggningsteknik.