Hoppa till innehållet

Invigning av VR-studio

Idag invigdes Virtual Reality Lab på Luleå tekniska universitet med pressvisning och näringsliv. VR-studion kommer att bli ett kraftfullt verktyg för visualiseringar och presentationer och kommer att användas av både forskare och studenter. I studion går det att skapa virtuella miljöer för till exempel stadsplanering och gruvforskning.

– VR-studion ger forskare och studenter möjlighet att genomföra studier av funktion och aktivitet i verklighetstrogna virtuella miljöer, som i dagsläget är svåra att simulera eller på säkert sätt nå i verkligheten. Interaktiva funktioner och 3D-teknik gör det möjligt att planera och styra olika händelseförlopp inom gruvbrytning, stadsutveckling och byggnation, säger universitetslektor Gustav Jansson, en av de ansvariga för planeringen av studiobygget.

Detta videoklipp har blockerats på grund av dina cookie-inställningar.
Acceptera marknadsföringscookies eller se videoklippet på Youtube.

Inom gruvforskning kan VR-tekniken till exempel visualisera malmkroppar och visa var man lämpligast placerar nya borrhål. Vid prospektering kan tekniken öka förståelsen för var nya malmkroppar kan finnas.

Virtual Reality Lab kommer även att användas i projektet SIMS, Sustainable Intelligent Mining Systems, som inleds till våren och kommer att pågå under tre år. Den totala budgeten är på 168 miljoner kronor, där EU står för huvuddelen av finansieringen via sitt ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020.

VR-studion är finansierad med medel från SIP STRIM / Vinnova, Kempestiftelserna och Luleå tekniska universitets labbfond. VR-studion kommer att kunna hyras av externa aktörer för VR-tillämpningar, workshops, möten och presentationer.

I media

Tobias Bauer

Bauer, Tobias - Biträdande professor

Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492150
Gustav Jansson

Jansson, Gustav - Biträdande professor

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491835

Taggar

VR-studio installeras på Luleå tekniska universitet

Publicerad: 25 januari 2017

VR – Virtual reality – är en datateknik som simulerar miljöer och användarens fysiska närvaro med en hög grad av interaktion. Den VR-studio som nu installeras på Luleå tekniska universitet kommer i ett första skede främst att användas av forskare och studenter inom bygg, arkitektur, malmgeologi, samt gruv- och berganläggningsteknik.

Biträdande universitetslektor Gustav Jansson är en av de ansvariga för inköp och planering av detta studiobygge.

Hur skall denna VR-studio användas?

–  VR-studion kommer ge forskare och studenter möjligheten att genomföra studier av funktion och aktivitet i verklighetstrogna, virtuella miljöer som i dagsläget är svåra att simulera eller på säkert sätt nå i verkligheten. Inom exempelvis malmgeologi görs i dag 4D-simuleringar på berggrunden över stora som små tidsspann. Analys och visualisering med interaktiva funktioner och 3D-teknik möjliggör för grupper att planera och styra olika händelseförlopp inom gruvbrytning, stadsutveckling eller byggnation. Utvecklingen med virtuella interaktiva funktioner inom spelteknik medför att simulering och analys kan flyttas från den enskilde till ett flertal aktörer som tillsammans styr händelserna.

Hur skapar man en virtuell värld?

–  Virtuella världar kan skapas på olika sätt. Fördelen med VR-studion är att den är öppen för olika VR-plattformar. 3D-modeller med tillhörande information (ex. material, data, tid, ägare) kan importeras till spelmiljöerna och där knytas med egenskaper. Egenskaper för modeller kan vara: att de kolliderar, har en massa, äger en process att följa eller att de har beter sig på olika sätt mot olika händelser. De olika aktörerna kan programmeras att ha egenskaper för att analysera miljöerna (flyga, gå, köra, starta/stoppa, etc.). Omgivande miljöer programmeras att ge förutsättningar att likna verkligheten med väder, ljus, värme, eller andra krafter som påverkar simuleringen.

Vad kostar denna studio och hur är den finansierad?

–  Vi ansökt och tilldelats finansiering från olika industrirelaterade forskningsprojekt kopplat till Vinnova, LTU:s Labbfond och Kempestiftelsen. Vi har även intern finansiering från universitetets starka forsknings- och innovationsområden Attraktivt Samhällsbyggande och Framtidens Gruvor. Utrustning och ombyggnation uppgår till kostnader för cirka 6,5 miljoner kronor. Utveckling av VR-miljöer pågår kontinuerligt i forskningsprojekt och i olika kurser, avslutar Gustav Jansson.

Nedan en demofilm från Virtalis Media med mjukvaran GeoVisionary V2.

Taggar