ARN project - Alternative mineral raw materials in northern Sweden
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

ARN - Alternativa mineralråvaror i norra Sverige

Publicerad: 7 december 2018

Med samhällets utveckling har gruvindustrin i norra Sverige stor betydelse för den svenska och europeiska ekonomin. För små och medelstora företag är det dock svårt att utveckla ny teknik för att effektivisera sin verksamhet. Därför finns det krav på samarbete mellan forskningsinstitut och regionala företag för att öka sin konkurrenskraftiga och innovativa kraft i regionen.

ARN projektet är inrättat för att bygga upp innovationsmiljön för de regionala företagen och öka deras konkurrenskraft, det innefattar forskning om malmgeologi, prospekteringsgeofysik och tillämpad geokemi, de ämnena arbetar med samma malmförbrukningar men från olika perspektiv. Projektet har tillgång till data som ägs av affärspartnerna, som anses nödvändiga för att utveckla ny teknik, och ytterligare data måste mätas i framtiden.

ARN project - Alternative mineral raw materials in northern Sweden

ARN projektet syftar till:

  1. Utveckling av ny teknik och innovationer i samband med prospektering av mineraler (kritiska råvaror som listas av Europeiska unionen, särskilt grafit och platina-guld), i form av en ny programvara för avancerad statistisk tolkning av stora mängder komplex geo -data.
  2. Utveckling av simuleringsmetoder (datamodeller) för simulering av miljöeffekter från gruvan av dessa råmaterial och tidig förutsägelse av potentiella miljöpåverkan från gruvdrift.
  3. Skapa ett nätverk av forskare vid LTU och Umeå universitet samt industri.

Samarbetare, förutom Luleå tekniska universitet och Umeå universitet, är PRiMAB, Botnia Exploration, Vatten- och miljöbyrån och Agnico Eagle Sweden.

Projektet är finansierat av Tillväxtverket och Region Norrbotten.
Projektet är finansierat av Tillväxtverket och Region Norrbotten.
Glenn Bark

Bark, Glenn - Universitetslektor

Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491039
Rum: F836 - Luleå»